print sitemap zoeken disclaimer contact

Goodwill ineens aftrekbaar

In een procedure bij het Gerechtshof Den Haag kwam de aftrekbaarheid van goodwill aan de orde. Het Gerechtshof stelt vast dat de goodwill ineens aftrekbaar van de winst is (artikel 8 Vennootschapsbelasting).

Procedure over aftrek goodwill

De belastingplichtige (een B.V.) brengt de betaalde goodwill niet in 10 jaar ten laste van de winst maar ineens. De inspecteur is het hiermee niet eens. De Rechtbank was het nog met de inspecteur eens, de goodwill kon niet ineens ten laste van de winst worden gebracht.

In deze procedure ging het om de goodwill die wordt betaald bij de uitkoop van een maat binnen de maatschap. Een B.V. maakte onderdeel uit van deze maatschap (van fiscalisten en accountants) en wilde de bij de uitkoop betaalde goodwill ineens ten laste van de winst brengen. De B.V. maakt aannemelijk dat de reden om de maat uit te kopen niet een hogere winst als doel hadden. De B.V. stelt dat de maat (in een leidingevende rol) niet langer tot de maatschap kon behoren. De vertrekkende maat heeft beperkt bijgedragen aan de winst / werkzaamheden binnen de maatschap (dit door een traumatische ervaring). Het winstaandeel van de vertrekkende maat bleef echter gelijk. De omzet van de maatschap daalde hierdoor en de winst idem dito. Dat door het vertrek van de maat de winst per maat was gestegen doet aan afschrijving ineens niet af.

Bron aftrek goodwill

Gerechtshof Den Haag d.d. 29 oktober 2013 (publicatie 16 april 2014).

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Goodwill ineens aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap