print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

De regels voor leveringen via uw website of leveringen aan het buitenland gaan voor de BTW veranderen per 1 juli 2021.

Gratis webinar BTW e-commerce

Sinds corona zijn er steeds meer internetsite, verkoop via het internet is booming. Met een paar drukken op de knop krijgen Nederlandse ondernemers bestellingen uit de hele wereld. Maar hoe zit het met de BTW? De regels gaan per 1 juli 2021 veranderen. Bij kleinere bestellingen voldoet u op dit moment gewoon de Nederlandse BTW, doet u veel zaken in het buitenland dan moet u zich daar aanmelden en de buitenlandse BTW betalen. Wat gaat er veranderen?

 • Omzetdrempels voor buitenland komen te vervallen
 • Er komt een One Stop Shop aangifte voor webwinkels
 • Geen vrijstelling meer voor invoer van goederen met geringe waarde
 • Platforms (zoals Bol.com en Amazon.com) zijn eerder webwinkels

Btw-regels veranderen per 1 juli 2021!

 • Ondernemer?
 • Levert u goederen in de EU aan klanten in het buitenland?
 • Dan veranderen de btw-regels voor u per 1 juli 2021.
 • U moet btw aangeven in het land waar u aan levert!

Gratis curus van de Belastingdienst

Tijdens het webinar ‘Btw e-commerce voor webshop-ondernemers’ dat plaatsvindt op 20 april 2021 van 19.00 tot 20.30 uur, bespreekt de Belastingdienst de volgende zaken met u:

 • De EU btw-richtlijn e-commerce en de impact op ondernemen.
 • De regelingen die beschikbaar komen (Unieregeling, Invoerregeling).
 • De dienstverlening van de Belastingdienst.
 • De beschikbare informatie en hulp.

U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar.

De btw-wijzigingen per 1 juli 2021

Hieronder treft u in het kort de veranderingen aan waarover we al eerder hebben geschreven op onze website. 

Goederen leveren binnen de EU

Levert u goederen die al in de EU zijn aan klanten in een ander EU-land? En hoeven die klanten geen btw-aangifte te doen? Vervoert u de goederen bovendien zelf of laat u dat doen voor uw rekening? Als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft, berekent u nu de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte, en u betaalt Nederlandse btw. Zodra uw omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen hebt geleverd. Ieder EU-land heeft een eigen omzetdrempel. De drempels lopen uiteen van € 25.000 tot € 100.000.

Situatie vanaf 1 juli 2021 bij levering goederen binnen de EU

De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar voor de gehele EU. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn, en die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren. Bovendien moet u zelf het vervoer van deze goederen regelen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. 

Is deze omzet maximaal € 10.000, dan berekent u de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte en u betaalt Nederlandse btw.

Zodra uw omzet meer wordt dan €10.000, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten hebt geleverd.

U mag voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer afhandelen.

Nu berekent u over uw verkopen mogelijk de Nederlandse btw. Vanaf 1 juli moet u waarschijnlijk het btw-tarief berekenen van de EU-landen waar het vervoer van uw goederen eindigt: over het algemeen het land van uw klant. U moet zich dan aanmelden bij de belastingdiensten van die landen, en u doet de btw-aangifte van die landen.

Om dit nu te voorkomen, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem. Daarmee handelt u in één btw-melding uw aangifte en betalingen over deze verkopen af voor alle EU-landen. Via het éénloketsysteem kunt u deelnemen aan:

 • De Unieregeling voor goederen die al binnen de EU zijn;
 • De Invoerregeling voor goederen van buiten de EU.

Goederen leveren van buiten de EU

Levert u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan particuliere klanten binnen de EU, en is de waarde per zending maximaal € 22? Dan geldt er nu een vrijstelling van invoer-btw.

Situatie vanaf 1 juli 2021 bij levering goederen van buiten de EU

De vrijstelling van invoer-btw vervalt voor zendingen van buiten de EU met een maximale waarde van € 22.

Voert u goederen in met een waarde van maximaal € 150 per zending? Dan mag u de nieuwe Invoerregeling gebruiken. U kunt dan binnen het éénloketsysteem iedere maand uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer afhandelen en u betaalt geen invoer-btw.

Verkoop via platforms

Veel ondernemers verkopen via platforms goederen aan particulieren in EU-landen. Een platform sluit zelf geen (ver)koopovereenkomsten, maar faciliteert alleen koop en verkoop. Denk bijvoorbeeld aan websites (of een andere elektronische interface) waarop producten van verschillende ondernemers worden verkocht.

Wanneer verandert de btw-regeling voor u?

De nieuwe regels gelden alleen in 2 situaties:

 • Bij afstandsverkopen van goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en binnen de EU worden geleverd en een waarde van maximaal € 150 per zending hebben.
 • Bij goederen die vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd worden verkocht. In dit geval maakt de waarde van de goederen niet uit.

Geldt bovenstaande voor u?

Dan wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van:

 • De leverancier aan het platform. De leverancier belast deze levering tegen het 0% btw-tarief.
 • Het platform aan de particulier. Dit betekent dat het platform btw berekent en moet betalen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling en de Unieregeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

In de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk nog steeds rechtstreeks van de leverancier naar de particulier. Bij platformfictie wordt aangenomen dat de leverancier aan het platform levert, en het platform aan de particulier.

Diensten leveren aan particulieren

Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land? Dan moet u overleggen met de belastingdienst van dat EU-land over de manier waarop u de btw kunt betalen.

Situatie vanaf 1 juli bij diensten aan particulieren

Vanaf 1 juli kunt u de Unieregeling gebruiken voor uw diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land. U kunt dan binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in één keer afhandelen.

Voorbeeld BTW nieuw en oud

De omzetdrempel voor Spanje bedraagt € 35.000 voor Italie en Duitsland € 100.000. U verkoopt in alle landen minder dan deze bedragen (aan mensen die daar wonen). U voldoet Nederlandse BTW over uw omzet. Vanaf 1 juli 2021 komen de drempels grotendeels te vervallen (tenzij u minder dan € 10.000 in deze EU landen verkoopt).  U moet dan BTW afdragen in de genoemde landen (volgens het tarief aldaar). U kunt er ook voor kiezen om de zogenaamde Unieregeling toe te passen. U voldoet dan alle BTW in 1 keer en de Nederlandse Belastingdienst regelt het dan met de andere EU landen.

Advies inzake BTW

Onderstaande adviseurs zijn u graag van dienst bij vragen over de verkoop van goederen in of buiten de EU of leveringen via uw website. U kunt via onderstaande formulier uw vragen stellen.

Bron btw-cursus

Vragen over BTW vanaf 1 juli 2021

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2021
Artikel gemaakt op 16-04-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW webinar Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap