print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Grenswerkers en belastingen in Belgie en Duitsland

De grensarbeidersregelingen moeten ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat tussen beide landen en de mensen die er wonen. De belastingdruk in het woonland en werkland moet dus eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. Veel informatie over dit onderwerp treft u aan op deze internetsite. De staatssecretaris heeft in 2024 vragen beantwoord over de grenswerkers of grensarbeiders regeling, vandaar dit artikel.

Thuis werken in Nederland en werken in België of Duitsland

Thuis werken kan grote gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de belastbaarheid van uw inkomen. Als u meer dan 25% thuis zou werken wijzigt het sociale zekerheidsstelsel (het land dat mag heffen). Als u gaat thuiswerken voor meer dan 25% dan mag het woonland na rato over deze thuiswerkdagen heffen. Zie hiertoe een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675. Het wordt de insteek dat in de belastingverdragen met Duitsland en Belgie tot 50% thuiswerken mogelijk moet maken. Zie hiertoe de kamervragen die in juli 2023 zijn gesteld.

Grenswerkers in België

Tijdens de corona crisis ontstond er veel gedoe over de gevolgen van het thuiswerken door grenswerkers.  Nederland heeft met België afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan, Overeenkomst Nederland-België 30 april 2020. Deze regeling is nu niet meer van toepassing. De landen zijn bezig met een aanvulling op het huidige belastingverdrag. Onder het huidige verdrag met Belgie is een grenswerker belast in het werkland (was vroeger woonland). Er is een tijdelijke compensatieregeling. Onder omstandigheden lijkt het mogelijk om de oude regeling toe te passen MvF 18 maart 2013, nr. DGB 2013/750M.

Grenswerkers in Duitsland

De grensarbeider met Duitsland krijgt een vergoeding (compensatie) voor Nederlandse fiscale aftrekposten, zoals de hypotheekrente. De heffing over het salaris is bij werken in Duitsland toegewezen aan Duitsland (en natuurlijk zijn er uitzonderingen)

Vragen en antwoorden staatssecretaris inzake grensarbeiders

Hieronder volgt een samenvatting van de fiscale ontwikkelingen rondom grenswerkers, zoals toegelicht door Staatssecretaris Van Rij van Financiën:

 • Inzet van het kabinet: Voorkomen van discoördinatie tussen belasting- en premieheffing voor grenswerkers, met een streven naar opname van een drempelregeling in belastingverdragen met buurlanden.
 • Duitsland: Op korte termijn niet bereid tot een verregaande drempelregeling die tot 50% thuiswerken faciliteert.
 • Beperkte drempelregeling: Voor nu de enige manier om discoördinatie tussen belasting- en premieheffing met Duitsland te beperken, past binnen kabinetstreven maar voorkomt discoördinatie niet volledig.
 • Europese en internationale inspanningen: Staatssecretaris Van Rij zet zich in voor verdergaande regelingen op Europees en internationaal niveau, inclusief gesprekken met financiële ministers van België, Duitsland, en Noordrijn-Westfalen.
 • Taskforce: Op initiatief van Nederland gestarte informele taskforce met EU-lidstaten, voortgezet onder Belgisch voorzitterschap, om oplossingen voor telewerken verder uit te werken.
 • Drempelregeling met dagendrempel: Afhankelijk van de omstandigheden kan een beperkte dagendrempel hybride werken faciliteren, maar komt niet volledig tegemoet aan de wens voor aansluiting bij sociale zekerheid.
 • Belastingverdragen en OESO-modelverdrag: Onderhandelingen over drempelregelingen zijn grotendeels gebaseerd op het OESO-modelverdrag, waarbij thuiswerkende grenswerkers ook belasting verschuldigd zijn in de woonstaat.
 • Uniforme oplossing met buurlanden: Streven naar een uniforme oplossing en bespreking van andere benaderingen dan de OESO-modelregels in internationaal verband.
 • Volledige woonstaatheffing: Regeling tussen Duitsland en Oostenrijk gaat uit van volledige woonstaatheffing, wat duidelijkheid biedt maar ook meer discoördinatie tussen sociale zekerheid en belastingheffing kan veroorzaken.
 • Impact en onderzoek: Verschillende varianten op de drempelregeling en de volledige woonstaatheffing worden onderzocht op impact op inkomens van grenswerkers en mogelijke discoördinatie.
 • Fiscale belemmeringen wegnemen: Inzet van het kabinet om fiscale belemmeringen voor grenswerkers die hybride werken waar mogelijk weg te nemen, inclusief afspraken over de vaste inrichting van de werkgever in de woonstaat vanwege hybride werken.

Deze samenvatting geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de inspanningen van de Nederlandse overheid om de fiscale uitdagingen voor grenswerkers aan te pakken, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Vragen over internationale belastingheffing

Voor vragen over Duitsland of België en/of andere internationale situaties kunt u onderstaand formulier invullen en/of contact opnemen met onderstaande specialisten.


Vragen over internationale belastingheffing?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-02-2024
Artikel gemaakt op 22-02-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Grenswerkers en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap