Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Albanië


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Albanië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/commissaris/e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Albanië verricht door persoon met de Albanese nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Albanië is geworden

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Plaats waar de werkelijke leiding van de onderneming is gevestigd

- offshore (dienst-betrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 6

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Albanië

- particulier/overheids-bedrijf en lijfrente

Albanië

Hoofdregel: heffing in Albanië tenzij

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- Albanië heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en socialezekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000,-

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid

- afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen en lijfrenten

Nederland

 

- beroepspensioen

Albanië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Hoofdregel: heffing in Albanië tenzij

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- Albanië heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000,-

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

Uitkeringen

   

- AOW Anw/WAO/Waz/Wajong

Albanië

Hoofdregel: heffing in Albanië tenzij

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- Albanië heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en socialezekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000,-

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

- WAO-suppletie

Albanië

Indien betaald door/ namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Albanië

Hoofdregel: heffing in Albanië tenzij

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- Albanië heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en socialezekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000,-

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag

Box II

   

- winst

Nederland

- 10-jaarstermijn

- evt. conserverende aanslag

invorderen

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen