print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Albanië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
15 november 2005 1 januari 2006  
Soort inkomsten NL ALB Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol art. XVII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in ALB worden verricht door een inwoner met de ALB nationaliteit of door een lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel op vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 15, lid 3   Tenzij werkelijke leiding van de onderneming in ALB is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 23A, lid 5   Zie bijzondere bepalingen voor buitengaats uitgevoerde werkzaamheden
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ALB
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1
en 19, lid
3
Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsommen ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf) en lijfrenten   18, lid 1
en 19, lid
3
 
afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen en lijfrenten 18, lid 3    
beroepspensioen (vrije beroepen, geen dienstbetrekking)   21, lid 1  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen > € 20.000 zie art. 18 lid 2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2 b   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2 c   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Albanië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap