print sitemap zoeken disclaimer contact

Kerstpakket en belastingen

De Kerstdagen zitten er alweer aan te komen. U wilt wellicht uw werknemers en relaties een cadeau geven. Aan elk cadeau zit een fiscaal geurtje, hier moet u rekening mee houden. U mag enkel in natura iets geven, een gift in geld is normaal belast met loonheffing en premie. Sinds 2015 geldt de werkkostenregeling, hierdoor zijn ook de regels voor kerstpakketten volledig gewijzigd.

Vroeger waren er nog vrijstellingen of beperkte heffingen over kerstpakketten. Dit is voorbij door de invoering van de werkkostenregeling. Deze regels zijn sinds 1 januari 2015 verplichte kost voor alle ondernemers met personeel. Door de werkkostenregeling zijn vele regels verdwenen, het is eenvoudiger maar veelal niet gunstiger geworden.

Kerstpakketten vallen in de vrije ruimte die maximaal 1,2% van het totale fiscale loon bedragen. Dit is de zogenaamde vrije ruimte. Boven dit bedrag betaal je een eindheffing van 80% over het netto bedrag.

Voor een fiscaalvriendelijk kerstpakket moet u dus de vrije ruimte goed in het oog houden. Komt u er boven, dan moet u betalen.

Daarnaast moet u ook nog rekening houden met:

  • U moet het kerstpakket aanwijzen in een eigen regeling.
  • Het kerstpakket moet voldoen aan de gebruikelijksheidstoets, het mag niet meer dan 30% afwijken van hetgeen in vergelijkbare gevallen wordt gegeven (binnen sector).

BTW en kerstpakketten

De BTW over giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen is tot op een zekere hoogte aftrekbaar; dat geldt ook voor het kerstpakket. Het drempelbedrag is € 227 exclusief BTW per ontvanger per jaar.

De personeelsvereniging

Stel, de werkgever stort jaarlijks € 1.000 in de pot van de personeelsvereniging, de werknemers doen er ook € 1.000 in en van de € 2.000 wordt een feest gegeven op de kartbaan. De storting is geen loon, aftrekbaar van de winst en dus geen vuiltje aan de lucht. Voorwaarde is wel dat de werknemers die meedoen de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben gedoteerd als de werkgever. Na vijf jaar zou de werkgever – volgens de letterlijke tekst – € 1.000.000 kunnen storten en de werknemers € 1.000. Ook uitkeringen en uitgaven die dan worden gedaan zijn alsdan onbelast. Vraag is of dit ook zo gaat werken, de wet zegt van wel! Laat u zich goed voorlichten, maatwerk is van belang.

Oude regeling kerstpakketten tot en met 2014

De voorwaarden en gevolgen:

  1. Gift in cadeauvorm (natura) en niet in geld.
  2. Geen recht van de werknemer maar een zuiver cadeau.
  3. Waarde van het geschenk mag niet hoger zijn dan € 70.
  4. 20% Belasting over de waarde van het geschenk (via eindheffing dus zonder heffing van premies en zorgtoeslag).

Duurdere geschenken

Voor geschenken duurder dan € 70 moet over de waarde boven de € 70 het tabeltarief worden toegepast. Het geschenk mag dan niet duurder zijn dan € 136 (en € 272 op jaarbasis bij meerdere geschenken).

Geschenken aan relaties (geen werknemers)

In principe moet uw relatie inkomstenbelasting (en premies volksverzekeringen) betalen over het geschenk. U kunt dit ook voor hem afrekenen voor een tarief van 45% (tot een geschenk van € 136). Voor duurdere cadeau's is het tarief zelfs 75%.

Tip

U kunt ook overwegen om bepaalde zakelijke kosten belastingvrij aan uw werknemer te vergoeding, hierbij kunt u denken aan een computer, telefoon thuis of vergoeding voor telewerken.

Tip

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan zichzelf tracteren op een dividenduitkering. Deze na het nieuwe jaar uitkeren, dit heeft als voordeel dat het netto dividend niet gaat meetellen bij uw box 3 vermogen.

Let op

De kosten zijn slechts voor 73% aftrekbaar.

Omzetbelasting

De omzetbelasting is gewoon verrekenbaar, mits er niet meer dan € 227 per werknemer / relatie (per jaar) wordt gegeven.

Meer weten van kerstpakket en belasting

Deel deze pagina

Laatste update op 08-12-2015
Artikel gemaakt op 22-09-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Werknemer Kerstpakket en belasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap