print sitemap zoeken disclaimer contact

Melding betalingsonmacht door coronavirus

Nieuws 8 april 2020

Geen melding betalingsonmacht nodig

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat het apart melden van betalingsonmmacht niet meer nodig is. Als een ondernemer derhalve uitstel van betaling heeft gevraagd, voor bijvoorbeeld omzetbelasting/ loonbelasting februari 2020,  hoeft het formulier inzake de melding van betalingsonmacht niet te worden ingevuld. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Melding betalingsonmacht is tijdig voor nieuwe schulden

In een zaak die liep bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (28 maart 2023) is een bestuurder voor ruim € 500.000 aansprakelijk gesteld voor niet betaalde loonheffingen en BTW. De centrale vraag was of er juist en tijdig betalingsonmacht is gemeld, dit lijkt een simpele vraag die eenvoudig is te toetsen op grond van data en termijnen. De inspecteur is van mening dat het formulier te laat is binnengekomen en dat het formulier onduidelijk was. Het Gerechtshof is van mening dat het formulier wel tijdig is ingediend. Het was te laat voor de oudere belastingschulden maar op tijd voor de nieuw opgekomen schulden waarvoor de DGA/ bestuurder in prive wordt aangesproken. Er hoeft in dat geval niet opnieuw betalingsonmacht te worden gemeld, aldus het gerechtshof. De eerste melding was immers een helder signaal dat de vlag er niet goed bij hing. Als de belastingdienst zou twijfelen over de informatie of melding dat had ze dit moeten laten weten. Omdat het verder niet aan de bestuurder is te wijten dat de BV failliet ging verdween de aansprakelijkstelling in de prullenbak.  

Het ministerie geeft een voorbeeld:

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Eerder bericht inzake melding betalingsonmacht

Opmerkelijk is dat op iedere willekeurige site melding wordt gemaakt van het feit dat uitstel van betaling kan worden aangevraagd indien u als gevolg van het coronavirus niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Waar de diverse sites echter geen melding van maken is het doen van een melding betalingsonmacht wegens het niet kunnen nakomen van de betalingsverplichting (loonheffingen en omzetbelasting). Indien u geen melding betalingsonmacht hebt gedaan en de onderneming raakt failliet, dan leidt dit in beginsel tot een bestuurdersaansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet.

Let erop dat u zich laat bijstaan door een professional teneinde grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht is bedoeld om de Belastingdienst in een vroeg stadium in te lichten over de oorzaak van de betalingsproblemen en de financiële positie van een rechtspersoon. De Belastingdienst wordt daarmee in staat gesteld om zich, mede op grond van overgelegde gegevens en inlichtingen, te beraden op het ten aanzien van deze rechtspersoon te voeren beleid.

Op grond van artikel 36, tweede lid, Invorderingswet 1990, dient een rechtspersoon onverwijld nadat is gebleken dat het niet tot betaling van loonbelasting en omzetbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst. Die melding dient uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan plaats te vinden.

Bij gebreke van een dergelijke eenvoudige melding kan iedere bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor voormelde belastingschulden vanwege het wettelijk vermoeden dat in geval van niet-melden, de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Tot weerlegging van het vermoeden wordt alleen toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet-melden niet aan hem te wijten is.

Uitstel van betaling corona-virus

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u kunt motiveren dat uw klant door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt u een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
  • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • Uw klant de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Conclusie

Het is raadzaam om na te denken over de verschillende acties die u gaat uitvoeren in het kader van de maatregelen als gevolg van het coronavirus. Het is namelijk extra zuur indien u in de toekomst ook nog eens in privé aansprakelijk wordt gesteld door het feit dat uw onderneming aan het coronavirus ten onder is gegaan. 

Laat u derhalve bijstaan door professionals op dit gebied, zodat u niet alleen op de korte termijn bent geholpen, maar ook op de eventuele lange termijn. Indien gewenst kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Hoe ontvang ik de voorbeeld brief om uitstel van betaling te krijgen?

Als u onderstaand formulier invult sturen wij u binnen 24 uur een voorbeeld brief welke u gratis kunt gebruiken.

Aanvraag voorbeeldbrief uitstel van betaling Belastingdienst

Hulp bij aanmelden betalingsonmacht?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-04-2023
Artikel gemaakt op 17-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Melding betalingsonmacht door coronavirus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap