print sitemap zoeken disclaimer contact

Werkkamer en onderneming

Een ondernemer kon de kosten van een (niet zelfstandige) werkkamer in zijn huurwoning ten laste van de winst brengen. Voor eigen woningen kan dit meestal niet. Bij een eigen woning kunt u, naast een forfait (box 3 deel), ook de energiekosten in aftrek brengen. Waarschijnlijk zijn ook de kosten voor de inrichting aftrekbaar, edoch hierover moet nog geprocedeerd worden.

Procedure

Bij de Rechtbank in Arnhem kwam de volgende zaak aan de orde. Mevrouw X had in 2005 een eenmanszaak, ze was tekstschrijver. De werkzaamheden werden verricht vanuit een tweetal werkkamers (25% van het vloeroppervlak van huurwoning) in haar huurwoning. In haar aangifte had zij een aftrekpost opgenomen van zo'n € 2.500 (ongeveer 25% van de kosten van haar huurwoning).

Standpunt Inspecteur

Kosten niet aftrekbaar omdat het geen zelfstandige ruimtes zijn.

Standpunt belastingplichtige

a. De onderneemster stelt dat het niet eerlijk is dat de kostenaftrek enkel kan worden toegepast voor zelfstandige ruimtes en dus niet voor onzelfstandig ruimtes (geen eigen opgang, toilet, etc.).

b. Daarnaast was zij van mening dat huurders anders worden behandeld dan mensen met een eigen woning.

c. Tenslotte stelde de onderneemster dat ze de kosten altijd al had afgetrokken en eigenlijk haar gehele woning als kantoor voor de onderneming wilde zien, de woning was min of meer keuzevermogen waarbij de onderneemster deels heeft gekozen voor ondernemingsvermogen.

Standpunt Rechtbank

Er zijn onder de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 drie soorten werkruimten:

  1. Niet-zelfstandige werkkamer: kosten zijn aftrekbaar tot maximaal het bedrag dat in box 3 voor de werkkamer in aanmerking wordt genomen. Let op dat bij eigen woning het evenredige deel van de hypotheekrente hierdoor ook niet aftrekbaar is. Kosten van een huurwoning zijn tot een evenredig deel aftrekbaar.
  2. Zelfstandige werkkamer: kosten zijn aftrekbaar als aan bepaalde criteria (qua inkomen en overige werkkamers) wordt voldaan.
  3. Werkkamer van de onderneming: alle kosten zijn aftrekbaar, eventueel een correctie voor het privégebruik (verhoogde huurwaardeforfait of evenredig deel van de huur).

Argument a en b werden verworpen, de laatste strohalm (argument c) trof doel. De rechtbank stelt dat op grond van ad 3 hierboven een deel van de kosten van de werkkamers aftrekbaar zou moeten zijn. De aftrekpost kwam hiermee zelf uit op zo'n € 5.000.

Werkkamer in eigen woning

De kosten voor een werkkamer in een eigen woning zijn beperkt aftrekbaar, dit volgens vastgesteld forfait (wat wordt in box 3 aangegeven). Bij een huurwoning kun je meer kosten in aftrek brengen (besluit Staatssecretaris d.d. 7 juni 2004). Door dit besluit zijn ondernemers met een werkkamer in hun eigen woning slechter af, zij kunnen immers de kosten slechts volgens een forfait aftrekken. Een onderneemster heeft in haar aangifte – naast het forfait – ook de kosten voor energie en water afgetrokken. De inspecteur accepteerde dit niet. Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof (Den Bosch) waren het met de onderneemster eens. De kosten voor energie zijn dus – naast het forfait – aftrekbaar. De Staatssecretaris ging in cassatie bij de Hoge Raad, edoch dit werd aldaar ongegrond verklaard.

Bron: Rechtbank Arnhem, 17-12-2009, nr. 08/2519 en 08/2636 (gepubliceerd 4-2-2010).
Bron: Hof Den Bosch, 28-06-2007, nr. 06/00203 (gepubliceerd 17-8-2007).

Meer weten van werkkamer en onderneming

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2013
Artikel gemaakt op 25-02-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Werkkamer en onderneming

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap