print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvrije studievergoeding voor kinderen van werknemers

De studie voor kinderen wordt steeds duurder en over vrijwel elke vergoeding aan een werknemer moet belasting worden betaald. Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar en vrijwel elke vergoeding aan een werknemer is belast. In dit artikel een leuke oplossing om belastingvrij het kind van uw werknemer te helpen.

Belastingvrije vergoedingen

  2023  2024 
Zakelijke kilometervergoeding   0,21

 0,23

Thuiswerkvergoeding   2,15

 2,35

Belaste waarde maaltijden kantine   3,55

 3,90

Belaste dagwaarde inwoning en huisvesting   6,10

 6,70

Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten   7.750,00

 7.750,00

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand   190,00

 210,00

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar    1.900,00

 2.100,00

Vrijgestelde vergoeding ziektekostenregeling   27,00

 27,00

Gebruikelijk loon DGA    51.000

 56.000

Vergoeding studiekosten kind werknemer

Een werkgever kan de studiekosten van het kind van zijn werknemer vergoeden. Er zijn drie opties:

  1. Werkkostenregeling: de werkgever verstrekt de vergoeding voor de studie van het kind aan de werknemer. Hiervoor mag de vrije ruimte van de WKR worden gebruikt.
  2. Studievergoeding: de werkgever kent direct aan de werknemer een toelage toe. Tot zo'n € 7.500 is dit eigen inkomen van het kind belastingvrij.
  3. Studiefonds: de werkgever richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn belastingvrij, mits dit fonds onder de juiste voorwaarden is ingericht (werkgever en werknemers dezelfde bijdrage).

Vergoeding studiekosten kind direct aan werknemer (ad 1)

Via de werkkostenregeling kan de werkgever onbelast vergoedingen aan de werknemer verstrekken. De werkgever kan dit belastingvrij betalen mits dit binnen de vrije ruimte voor de werkkostenregeling heeft plaatsgevonden. Als de vrije ruimte is gebruikt (wat vaak het geval is), dan moet de belasting worden betaald via de eindheffingsregeling. Eventueel kan worden gekeken of belast loon kan worden uitgeruild tegen onbelaste vergoedingen (cafetariamodel). Pas wel op met de gebruikelijkheidstoets. Het is van belang om u tijdig en juist door een fiscaal jurist / belastingadviseur te laten begeleiden.

Vergoeding studie direct aan kind werknemer betalen (ad 2)

Als een werkgever een studietoelage aan het kind van de werknemer heeft toegekend, dan geniet het kind loon uit dienstbetrekking. Dit staat keurig omschreven op de site van de Belastingdienst en komt ook aan de orde in deze procedure bij het Gerechtshof (rechtsoverweging 4.1). Er moet wel een studiereglement en overeenkomst worden opgesteld. Het kind wordt - in fiscale zin - ook werknemer van de werkgever, hierdoor ontstaan administratieve verplichtingen (loonstrook, studiereglement, etc.). Tot een vergoeding van € 7.500 is het kind zelf geen belasting verschuldigd (door toepassing algemene heffingskorting), hierbij gaan wij er vanuit dat het kind van uw werknemer geen ander inkomen geniet. Het kind heeft geen recht op arbeidskorting.

Als het kind een periodieke studietoelage ontvangt van de werkgever (van de werknemer), moet er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) worden betaald. Bij een eenmalige studietoelage hoeft dit niet. Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U kunt dit loon niet aanwijzen als eindheffingsloon. Er is geen gerichte vrijstelling mogelijk.

Vergoeding studiekosten kind via studiefonds

Het kind van de werknemer kan de vergoeding ook ontvangen via een studiefonds bij de werkgever. Het fonds moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Het mag niet gaan om uitkeringen voor adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit of bevalling.
  2. Werknemers die aan het fonds bijdragen hebben de laatste 5 jaar gezamenlijk tenminste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, kijkt u naar de stortingen sinds oprichting.
  3. De werknemer heeft geen aanspraak (recht) op uitkeringen of verstrekkingen uit het fonds.

Noot fiscaal jurist inzake studiekostenvergoeding voor kinderen werknemer

Dit kan een mooie oplossing zijn om de maandelijkse lasten binnen het gezin van uw werknemers te verlichten. Het is wel van belang dat de administratieve en juridische invulling op de juiste wijze gaat plaatsvinden. Heeft u vragen over de WKR, belastingvrije vergoedingen of andere fiscale smaken? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Let op ... Sinds 2022 staat in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst het volgende: Het bovenstaande is niet van toepassing als de personal holding van een directeur-grootaandeelhouder (dga) overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie een studietoelage uitkeert aan de kinderen van de dga. Twijfelt u of er sprake is van loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander, dan kunt u uw belastingkantoor (via een verzoek tot vooroverleg) schriftelijk om een standpunt vragen.

Bron belastingvrij studie vergoeden

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 14 september 2000 ECLI:NL:GHSHE:2000:AA7291

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2023
Artikel gemaakt op 15-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Belastingvrije vergoeding studie kind

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap