print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Checklist echtscheiding

Als een echtscheiding in beeld is, moet u ervoor zorgen dat de advocaat snel en met volledig zicht op alle noodzakelijke informatie zijn werk kan doen. Als het voorwerk goed is, scheelt de advocaat dit tijd en u dus geld.

Persoonlijke informatie

 1. Uittreksels uit het persoonsregister.
 2. Uittreksel uit het huwelijksregister (gemeente).
 3. Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen.
 4. Kopie paspoort.
 5. Akte huwelijkse voorwaarden (indien aanwezig).

Eigen woning en echtscheiding

 1. Wie krijgt de eigendom en de hypotheek: hier speelt als eerste wie de eigenaar is en wie er blijft wonen. Bij een gemeenschap van goederen moet de woning getaxeerd worden en zal er overleg met de bancaire instelling moeten plaatsvinden (overdracht hypotheek). Maak afspraken over de notariele en financiele kosten. Zorg ervoor dat de vertrekkende partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek (moet via de notaris)
 2. Woongenot is partneralimentatie: vanaf het moment dat de partner de gezamenlijke woning heeft verlaten krijgt (of geniet) de achter gebleven partner een zogenaamde periodieke uitkering (in de vorm van woongenot). Over dit woongenot moet inkomstenbelasting worden betaald. Voor de vertrekkende partner is dit bedrag aftrekbaar als partneralimentatie. De hoogte kunt u stellen op een evenredig deel van het eigenwoninforfait.
 3. Vergoeding: als de achterblijvende partner een (huur) vergoeding gaat betalen aan de vertrekkende partner loopt dit fiscaal neutraal (niet aftrekbaar / niet belast).
 4. Hypotheekrente: vaak voldoet één van de partners alle hypotheekrente (terwijl beide eigenaar zijn van de woning). De betalende partner kan in dat geval slechts 50% van de betaalde hypotheekrente aftrekken van zijn inkomen. Onder voorwaarden kan hij/zij het andere deel aftrekken als partneralimentatie (als er een plicht is tot betaling).
 5. Nihilbeding: soms wordt er geen partneralimentatie overeengekomen, ad 4 kan dan niet worden toegepast.
 6. Overige zaken: denk ook aan verrekening van kapitaalverzekeringen, stopzetten overlijdensrisicoverzekeringen, omzetten van diverse polissen en verzekeringen, toerekening eigen woning reserve bij vertrek en eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting.

Financiële informatie

 1. Verklaring van inkomen en vermogen (bewijs van onvermogen) (gemeente / sociale dienst).
 2. Opstelling inboedelgoederen met daarop aangegeven de gewenste verdeling en de waarden.
 3. Kopie kentekenbewijzen auto, motor of boot (inclusief aankoopfacturen).
 4. Optelling waardevolle zaken zoals kunst, antiek, etc.
 5. Informatie woning: eigendomsakte, hypotheekakte, jaaropgave hypotheek (eventueel huurovereenkomst).
 6. Polissen van levensverzekeringen, lijfrenten, etc.
 7. Overzicht schulden (inclusief laatste termijnbetaling en jaaropgave bank).
 8. Testament.
 9. Overzicht ontvangen erfenissen (inclusief successieaangifte en testament overleden persoon).
 10. Bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen (laatste afschriften).
 11. Aandelen / obligaties / spaarbrieven / spaarbankboekjes / koopsompolissen / beleggingscertificaten, etc.
 12. Inkomen: jaaropgave en laatste salarisstrook (inclusief arbeidsovereenkomst).
 13. Zelfstandigen: jaarrekeningen laatste 4 jaar.
 14. Belastingaangiften laatste 3 jaar.
 15. Informatie pensioen bij de werkgever.

Checklist voor na de echtscheiding

 1. Digid wijzigen
 2. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen
 3. Adreswijziging doorgeven aan de gemeente
 4. Nieuw rekening nummer opgeven bij de Belastingdienst
 5. Algemene heffingskorting nazien
 6. Samen of apart aangifte inkomstenbelasting doen?
 7. Toeslagen nazien
 8. Adreswijzigingen doorgeven aan bank, etc.
 9. Kapitaalverzekeringen en lijfrenten aanpassen
 10. Pensioen aanpassen
 11. Testament wijzigen
 12. Kijk ook hier voor de checklist van de Belastingdienst

Deel deze pagina

Laatste update op 22-09-2022
Artikel gemaakt op 31-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Checklist echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap