print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingen in Tsjechië

Tsjechië en Hongarije zijn qua tarief niet echt aantrekkelijk. Beide landen hebben wel een belastingverdrag met Nederland en dit is – in voorkomende situaties – wel zo prettig.

Omzetbelasting

Het tarief voor de omzetbelasting is in 2004 aangepast, Tsjechië heft nu 19%. Voor bepaalde diensten en goederen (voedingsmiddelen, levende dieren, zaden en planten, een aantal medische producten en boeken, etc.) geldt een tarief van 5%. U moet een BTW-nummer aanvragen als uw omzet hoger is dan € 31.000.

Vennootschapsbelasting

In Nederland kennen we B.V.'s en N.V.'s. In Tsjechië noemt men deze SRO en AS. Het tarief is hoger dan in Hongarije, maar iets goedkoper dan in Nederland, namelijk 28%. Dit wordt in 2005 verlaagd tot 26% en in 2006 tot 24%. Uw winst in Tsjechië is veelal hoger dan in Nederland, omdat u minder mag afschrijven en niet alle kosten ten laste van de winst kunt brengen. Aanloopverliezen kunt u maximaal 5 jaar verrekenen. Al met al niet direct een fiscaal paradijs dus!

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting in Tsjechië is progressief, zoals in veel landen. Het feest begint bij 15% en loopt al snel op tot maximaal 32%.

Belasting op onroerende zaken

Er zijn twee belastingen op onroerend goed: belasting op land en belasting op gebouwen. Het belastingpercentage is afhankelijk van het gebruik en de locatie van het onroerend goed. Bij de verkoop van onroerend goed wordt een overdrachtsbelasting berekend. De overdrachtsbelasting bedraagt 4% van de waarde van het onroerend goed, een taxatierapport is verstandig (niet verplicht). Bij verkoop is thans een energielabel verplicht.

Overige belastingen

  1. Over rente- en dividendinkomsten moet 15% worden afgedragen aan de belasting.
  2. Inkomsten uit intellectueel eigendom en consultancy worden belast met 25% bronbelasting.
  3. Royalties en inkomsten uit auteursrechten die betaald worden aan buitenlanders, worden ook belast met 25% bronbelasting.
  4. Als winsten worden uitgekeerd aan een moederbedrijf in het buitenland (tenminste 25% van de aandelen), is er geen bronbelasting verschuldigd.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2014
Artikel gemaakt op 18-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Tsjechië Belastingen in Tsjechië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap