print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Oman

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
28 december 2011 1 januari 2012  
Soort inkomsten NL OMN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, protocol XIV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in OMN worden verricht door een inwoner met de OMN nationaliteit of door een in OMN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
hoogleraren en docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente art 18,
lid 4
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan OMN
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan OMN
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 5    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 4, Protocol XIII 13, lid 4 Mits er een conserverende aanslag ter zake van emigratie openstaat
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oman

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap