Volg ons op:

Twitter Updates

Ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 afstorten

In de Begrotingsafspraken 2014 heeft de Minister van Financiën een nadere toelichting gegeven op de mogelijkheid om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80% afkoopfaciliteit voor stamrechten.

Nadere voorwaarde

Om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80% afkoopfaciliteit dient het te gaan om bestaande stamrechten. Hiervan is in de ogen van de Minister van Financiën sprake indien de koopsom voor het stamrecht vóór 15 november 2013 is afgestort bij een kwalificerende stamrechtuitvoerder.

Hieronder vallen de eigen stamrecht B.V., banken (via banksparen), verzekeringsmaatschappijen (via een stamrechtlijfrente). Op basis van de huidige voorgestelde wijzigingen is het voorts mogelijk om ook het stamrecht in eigen beheer te geven bij de ex-werkgever; het geld hoeft dan niet extern te worden uitgestort; wel moet de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 definitief zijn toegezegd en moet vóór 15 november 2013 het stamrecht bij de ex-werkgever zijn bedongen.

Probleem is echter dat het in deze nog steeds gaat om wetsvoorstellen die nog moeten worden aangenomen.

Advies als je in 2014 wilt afkopen is derhalve om ervoor te zorgen dat:


Auteur(s) van ontslagvergoeding voor 15 november 2013 afstorten


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 23-10-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 23-10-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen