print sitemap zoeken disclaimer contact

Belasting besparen over box 3 vermogen

Bij een laag rendement over uw spaargeld of box 3 vermogen is de belastingheffing een behoorlijke heffing. Een andere structuur (zoals een open fonds voor gemene rekening of een spaar B.V.) is financieel vaak veel voordeliger dan uw spaargeld in box 3 te laten staan. Het vermogen verplaatst zich hierdoor van box 3 naar box 2. Ingewikkeld? Zeker niet.

Conclusie: bij een laag rendement is box 2 voordeliger en anders box 3. De grens ligt ongeveer bij 5 – 6% rendement.  

Advies nodig? Mail gerust met één van onze adviseurs.

Tarieven Box 3

Soort belegging         2022  2023   2024
Banktegoeden  0,00%  0,36%  1,03%
Beleggingen   5,53%  6,17%  6,04%
Schulden   2,28%  2,57%  2,47%

Box 3 wijziging 2023 en 2024

Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Het tarief blijft dan in 2025 ook 36%. Het heffingsvrije vermogen van € 57.000 per belastingplichtige blijft in 2023 en 2024 gelijk. Het nieuwe box 3 stelsel is uitgesteld tot 2027. Tevens zijn er nog een paar kleinere wijzigingen per 2023 / 2024, de belangrijkste:

 1. Vermogen binnen een VvE (vereniging van eigenaren) wordt gezien als spaarsaldo (en niet als overige bezitting). Bezittingen in box 3 worden gezien als banktegoeden (fictief rendement 0,36%) of overige bezittingen (fictief rendement 6,17% in 2023). Dit geldt per 2023.
 2. Vermogen op de derdenrekening bij de notaris wordt gezien als spaarsaldo (per 2023)
 3. Onderlingen vorderingen en schulden tussen ouders en kinderen kunnen een probleem opleveren. Het forfaitaire rendement op vorderingen bedraagt 6,17% en voor schulden 2,46% (cijfers 2023). Bij onderlinge vorderingen en schulden (ouders / kinderen en fiscale partners) zou dit oneerlijk zijn. De vorderingen en schulden worden per 2023 gedefiscaliseerd. Dit kan ook plaatsvinden door verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden.
 • Tip: als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitarie rendement maak dan bezwaar tegen uw aanslag inkomstenbelasting.

Voordelen fonds of B.V.

Een zogenaamd open fonds voor gemene rekening (FGR) wordt steeds vaker gebruikt. Als het rendement laag is, dan is een FGR of spaar B.V. voordelig. Als het FGR / de B.V. voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u ook nog een vrijstelling krijgen voor de verschuldigde vennootschapsbelasting (via een zogenaamde VBI-status). Voordelen FGR:

 • Participatiebewijzen zijn vrij verhandelbaar;
 • Het lijkt op een B.V. of N.V., maar is flexibeler;
 • Geen box 3 heffing;
 • Geen inschrijving in handelsregister;
 • Geen openbaar bekende jaarrekening;
 • Fonds moet wel 2 participanten kennen (u en uw partner of meerderjarige kinderen bijvoorbeeld);
 • Lagere kosten dan B.V. of N.V.;
 • Aantrekkelijk vanaf ongeveer € 300.000 spaargeld / vermogen.

Fiscale en juridische invulling

U opent met uw partner een FGR. Dit is via een eenvoudige overeenkomst / akte te maken. Meestal wordt u zelf beheerder van uw geld / het fonds en staat de bankrekening op uw naam. U kunt ook een stichting als beheerder laten optreden, dit vinden notarissen (gezien overlijden, etc.) vaak een betere optie. Juristen vinden dit prettig i.v.m. aansprakelijkheden etc.

In mijn praktijk zien we steeds vaker een open fonds voor gemene rekening met een zogenaamde VBI-status (vrijgestelde beleggingsinstelling). De heffing is dan 25% over het daadwerkelijke rendement dat wordt behaald. Vanaf 4% rendement is een VBI-status voordelig. Het jaarlijkse forfaitaire rendement bedraagt zo’n 5% (in 2018: 5,38%), dit geldt indien er geen dividend wordt uitgekeerd of bij een lage dividenduitkering.

Mening fiscaal jurist

Ik zou u adviseren om de keuze in het laatste kwartaal van 2017 te maken. Het kabinet ziet veel mensen die “spelen” met een FGR of een B.V. om belasting / toeslagen te besparen. Er komt wellicht nog gewijzigde wetgeving aan. De opzet levert altijd een beetje advies op en soms gedoe met allerlei overboekingen. Door de eenvoudig te verkrijgen goedkeuring is de structuur wel redelijk zeker. Opzet door een deskundige is verstandig. Neem ook uw estate planning, huwelijkse voorwaarden en uw testament gelijktijdig onder de loep.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 18-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Belasting besparen op box 3 vermogen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap