print sitemap zoeken disclaimer contact

Premies en buitenland

Sociale verzekeringen

Tot de loonheffingen behoren ook de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De volksverzekeringen drukken, via de loonbelasting, op de werknemer en de werknemersverzekeringen drukken grotendeels op de werkgever. De Nederlandse systematiek is daarmee vrij helder. Problemen kunnen echter ontstaan indien personen (werknemers / zelfstandigen / ouderen) besluiten om buiten de landsgrenzen te gaan wonen en / of werken. Op dat moment kan in het buitenland ook een premieplicht ontstaan en doet zich het risico op dubbele heffing voor. Internationaal zijn er regels gemaakt om die dubbele heffingen tegen te gaan.

De EU: Verordening 883/2004

Verordening 883/2004 bevat aanwijsregels voor EU-lidstaten. De bedoeling is dat op grond van deze regels op iedere persoon slechts de wetgeving van één lidstaat van toepassing is. Dat is een nobel streven, dat steeds vaker ook uitkomt. Echter, in de praktijk doen zich regelmatig problemen voor. Soms in de vorm van dubbele heffing, maar soms ook door de uitkomst van de regels. Daarom zijn lidstaten nog altijd met elkaar in gesprek over het steeds verder aanscherpen van deze regels. Een andere, bijzondere categorie zijn de personen die werken voor de EU of instellingen van de EU.

Buiten de EU: verdragennetwerk

Buiten de EU is ook een optie. Dan is van belang of Nederland met het betreffende land een verdrag heeft gesloten over sociale zekerheid. In de praktijk is dit vaak maatwerk. Onze specialisten adviseren hier vaak over en helpen u graag op weg.

Vrijwillig verzekeren

Sommmige mensen gaan niet permanent weg. Dan kan het aantrekkelijk zijn om uw verzekeringen in Nederland op vrijwillige basis door te zetten. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn, omdat u niet wilt dat de AOW-opbouw tijdelijk stil komt te staan. Ook hier geldt dat vaak sprake is van maatwerk.

Meer weten over premieheffing en buitenland?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust eens contact op. Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers, maar ook zelfstandigen, accountantskantoren en loonverwerkers / payrollorganisaties.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 11-02-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Premies en buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap