Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Premies en buitenland

Twitter Updates

Premies en buitenland

Sociale verzekeringen bij wonen en werken in het buitenland

De Belastingdienst gaat over de belastingen en meer. Ook de heffing van premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet ligt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dus bepalen of u in Nederland premies moet betalen en / of verzekerd bent. De regeling is per 1 mei 2010 aangepast, lees een actueel artikel op http://www.belastingtips.nl/zakelijk/internationaal/sociale_zekerheid_eu_2010/.

In geval van een uitzending naar het buitenland of het wonen aldaar kunnen problemen ontstaan bij de sociale verzekeringen. Binnen de EU zijn de regels tussen de landen vastgelegd in een verordening, meestal voorkomt dit dubbele heffingen.

Hoe werkt het?

Normaal bent u verzekerd in het land waar u werkt. Als in meerdere landen (inclusief het woonland) wordt gewerkt, gaat het woonland voor. Bij tijdelijke uitzending (maximaal 2 jaar) blijft u – in principe – in uw woonland verzekerd. U moet dan wel een zogenaamde E-101 verklaring aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze systematiek geldt ook in situaties waarbij (sociale verzekerings)verdragen zijn gesloten (zoals met de VS en Zwitserland).

U kunt zich gedurende maximaal 10 jaar vrijwillig in Nederland verzekeren voor de AOW en ANW, 50-plussers kunnen deze verzekeringen zelfs tot hun 65e voortzetten.

Nieuw besluit

Er is een hele rits besluiten over diverse internationale situaties. Er is vanaf 2010 een nieuw overzichtelijk besluit. Zie: http://docs.minszw.nl/pdf/135/2010/135_2010_1_25931.pdf.

Hoofdlijn nieuwe regels

Iemand die in de ene EU-lidstaat woont en in een andere werkt, is verzekerd in het land waar hij of zij werkt, ongeacht of de werkgever daar ook gevestigd is. Dit werklandbeginsel is de hoofdregel binnen de nieuwe verordening. Verder geldt als uitgangspunt dat de wetgeving van slechts één land van toepassing mag zijn. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat mensen dubbele premies moeten betalen of helemaal niet verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen.


Bron: Belastingdienst 2 juli 2007 (nummer CPP 2007/584M).


Meer weten van premies en buitenlandAuteur(s) van premies en buitenland


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 13-07-2007 | Artikel laatst gewijzigd : 21-04-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen