print sitemap zoeken disclaimer contact

Aankondiging onderzoeken bij stamrecht B.V.'s.

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat er in 2013 een project start dat gericht is op de controle van stamrechtvennootschappen. In 2013 zullen boekenonderzoeken bij vele stamrechtvennootschappen worden gehouden. De eerste controle van een cliënt van ons kantoor heeft reeds plaatsgevonden. De Belastingdienst zal zich daarbij met name richten op zogenaamde zuivere stamrechtvennootschappen, oftewel stamrechtvennootschappen die geen onderneming drijven.

Doelstelling

De doelstelling van de controles  is om te controleren of stamrechtvennootschappen een zodanig beleid voeren, dat zij aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. De Belastingdienst zal onderzoek gaan doen bij stamrechtvennootschappen die recent zijn opgericht en stamrechtvennootschappen met gerechtigden tussen de 60 en 65 jaar. Bij recent opgerichte stamrechtvennootschappen zal het onderzoek zich toespitsen op de juiste toepassing van de stamrechtvrijstelling. Bij vennootschappen met gerechtigden tussen de 60 en 65 jaar zal het onderzoek gericht zijn op de dekking van de stamrechtverplichting. Is sprake van onderdekking, dan zal de oorzaak van de onderdekking nader worden onderzocht.

Hoe gaat de fiscus te werk?

Het eerste gesprek met de Belastingdienst inzake een cliënt heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij de aankondiging werd de DGA / uitkeringsgerechtigde thuis gebeld door de inspecteur met het verzoek om langs te mogen komen voor een voorlichting over de stamrecht B.V., zodat de belanghebbende goed weet waar hij aan toe is. In de praktijk blijkt echter dat er inhoudelijke vragen worden gesteld, het bestaan van overeenkomsten wordt gecontroleerd en dat enkele aspecten worden vastgelegd. Op basis hiervan worden vragen gesteld of, in het ergste geval, sancties of correcties opgelegd. Het is dan ook raadzaam uw adviseur bij het gesprek aanwezig te laten zijn.

Check uw positie!

Wellicht is deze aankondiging een reden om uw positie nog eens goed tegen het licht te houden. Wij gaan hier graag even met u voor zitten. Aandachtspunten voor de Belastingdienst zijn:

  • aanwezigheid van een goede stamrechtovereenkomst;
  • eventuele onderdekking;
  • berekening omvang van  de uitkering;
  • beoordeling beleggingen ofschoon daar een redelijke vrijheid voor geldt;
  • zakelijkheid en omvang van de mogelijke rekening-courant aandeelhouder;
  • zakelijkheid leningsovereenkomsten (aandacht voor rente, aflossing, zekerheid).

Sancties

De Belastingdienst geeft soms aan niet direct uit te zijn op het opleggen van sancties, maar om eventuele fouten te kunnen herstellen. Dat neemt niet weg dat zaken als afkoop (bijvoorbeeld door te hoge opnames, welke niet zakelijk zijn onderbouwd) en het gaan dienen als voorwerp van zekerheid zullen leiden tot het opleggen van sancties. Deze sancties bestaan uit het ineens progressief belasten van de waarde in het economisch verkeer, waarbij een extra (boete) revisierente van 20% in rekening wordt gebracht.

Meer weten of een afspraak?

Neem contact met ons op en wij nemen uw positie even goed door.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-04-2013
Artikel gemaakt op 25-04-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Gouden handdruk Belastingdienst controleert stamrecht B.V.'s

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap