print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Aftrekposten 2009

Studiekosten in aangifte inkomstenbelasting

Studiekosten zijn aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van € 500 per jaar en daarnaast moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Studie in het buitenland

X gaat studeren in de Verenigde Staten. X stelt dat de reiskosten en verzekeringskosten die hiervoor zijn gemaakt aftrekbaar zijn. De inspecteur en het Gerechtshof zijn het niet met de belastingplichtige eens. In artikel 6.27 Wet IB wordt erg strikt bepaald welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn, deze lijst is limitatief. Ook is er geen strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en/of evenredigheidsbeginsel.

Nieuws scholingskosten per 2022

De fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting komt hoogst waarschijnlijk per 2022 te vervallen. De fiscale aftrek wordt vervangen door een nieuwe STAP regeling (subsidie). Voor iedereen vanaf 18 jaar komt er een budget. Het kan zijn dat dit formeel niet gaat lukken, de scholingskosten zulllen dan vanaf 2023 niet meer aftrekbaar zijn, dit wordt in 2021 duidelijk. De STAP regeling wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor meer informatie lees deze kamerbrief d.d. 4 juni 2021

Voorwaarden voor aftrek studiekosten

Studiekosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

 1. Het moet gaan om kosten voor een studie voor u of uw partner. Studiekosten voor uw kind mag u niet aftrekken, deze kunt u wel bij uw kind aftrekken. Als uw kind geen inkomen heeft is aangifte doen ook verstandig.
 2. De opleiding moet gericht zijn op een beroep of toekomstig beroep.
 3. Er moet kennis onder begeleiding of toezicht worden overgedragen.
 4. De totale kosten zijn hoger dan € 250 per jaar.
 5. De maximale aftrek bedraagt € 15.000 per jaar.
 6. U moet de kosten middels bonnen of een bankafschrift kunnen aantonen.
 7. U heeft geen recht op studiefinanciering (voor studenten is een aparte regeling van toepassing).

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De aftrekbare kosten zijn eigenlijk alle kosten die betrekking hebben op uw studie, hierbij kunt u denken aan:

 1. collegegeld of lesgeld;
 2. studieboeken;
 3. vakliteratuur;
 4. computer (restwaarde 10% en afschrijving in 3 jaar).

Reiskosten, rentekosten en kosten voor uw werk- of studeerkamer zijn niet aftrekbaar.

Studiefinanciering en kosten

Als de studiefinanciering is omgezet in een lening (en dus geen gift), dan zijn vrijwel alle studiekosten aftrekbaar. Thuiswonende studenten komen eerder aan aftrek toe dan uitwonende studenten. De Belastingdienst heeft over dit onderwerp een prima folder, kijk hier voor verdere informatie.

Meer weten van studiekosten in aangifte

Deel deze pagina

Laatste update op 19-04-2022
Artikel gemaakt op 16-01-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Aangifte Inkomstenbelasting 2009 Aftrekposten 2009 Studiekosten in aangifte

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap