print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Eigen bijdrage auto van de zaak niet verrekenbaar

Een eigen bijdrage (artikel 13bis lid 6 Wet loonbelasting) welke in 2009 in rekening-courant wordt verrekend is niet verrekenbaar met een bijtelling over 2006 en 2007, aldus de rechter.

De zaak voor de rechter

De heer X rijdt een mooie BMW 730. Om de bijtelling te voorkomen, wordt een kilometeradministratie bijgehouden. De Belastingdienst komt tot de conclusie dat de kilometeradministratie niet klopt. Na veel "heen en weer schrijven" komt tussen partijen vast te staan dat er een bijtelling moet worden toegepast.

In 2007 is een overeenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer. Uit deze overeenkomst volgt dat de heer X een eigen bijdrage moet betalen als komt vast te staan dat op grond van een wettelijke regeling een bijtelling is verschuldigd. Hiervan is sprake en dus wil de heer X de eigen bijdrage verrekenen met de bijtelling. De vergoeding wordt in 2009 in rekening-courant verrekend.

Het Gerechtshof in Leeuwarden stelt vast dat in 2009 de eigen bijdrage voor de auto van de zaak in rekening-courant tussen de B.V. en de heer X wordt verrekend. De betaling heeft dus in 2009 plaatsgevonden. Een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat een betaling in 2009 niet kan gelden als een gedane betaling in 2006 of 2007. De boete wordt verlaagd van 25% naar 5%, dit omdat de procedure wel erg lang heeft geduurd.

Noot fiscaal jurist

De Rechtbank was in eerste instantie van mening dat de overeenkomst eind 2007 is gesloten en dus pas per 2008 kan gelden. De belastingplichtige stelt dat aan de overeenkomst terugwerkende kracht naar 2006 en 2007 toekomt. Het Gerechtshof is er in hoger beroep eenvoudiger klaar mee. Er staat een opschortende voorwaarde in de overeenkomst: "als blijkt dat er op grond van de wet een bijtelling is verschuldigd, moet een eigen bijdrage worden betaald." Tevens stelt de overeenkomst dat de betaling in rekening-courant (een lening) met de B.V. mag worden verrekend. De verrekening heeft in 2009 plaatsgevonden.

In een eerdere uitspraak (Gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2008, nr. 07/00906) is bepaald dat het niet van belang is in welk jaar de verschuldigde bedragen zijn vastgesteld en tot betaling kunnen leiden. Deze uitspraak is gedaan toen de auto van de zaak / eigen bijdrage, nog in de wet Inkomstenbelasting (artikel 3.145) was opgenomen, nu staat deze in de Wet Loonbelasting (artikel 13bis, lid 6). Het Gerechtshof gaat hieraan voorbij, immers de uitspraak is gedaan onder een andere wetgeving. Volgens mij is dit iets te kort door de bocht, voor de eigen bijdrage is immers geen wijziging beoogd.

De rechter heeft in de procedure niet gekeken naar de omvang van de eigen bijdrage. Een bovenmatige eigen bijdrage mag namelijk niet worden verrekend, alsdus de Hoge Raad (in 2010), lees hiertoe dit artikel.

Bron bijtelling en eigen bijdrage

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 22 oktober 2013.

Hof Arnhem - Leeuwarden stelt vast dat pas in 2009 verrekening in rekening-courant heeft plaatsgevonden, zodat de door X voor het privégebruik verschuldigde vergoeding niet eerder dan in 2009 is voldaan. Volgens het Hof brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat de enkel in het loontijdvak of in ieder geval in dat boekjaar betaalde verrekeningen of vergoedingen als een vergoeding in de zin van de Wet LB kunnen gelden. Volgens het Hof gelden de pas in 2009 verrekende bedragen niet als een vergoeding in de zin van die overeenkomst. De uitspraak van Hof Amsterdam van 1 augustus 2008 betreft de uitleg van de Wet IB 2001, zodat deze uitleg niet geldt voor de Wet LB, aldus het Hof. De naheffingsaanslagen zijn bijgevolg terecht opgelegd. Het Hof handhaaft ook de door de Rechtbank naar 25% verminderde boeten maar vermindert deze wel nog met 5% wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep. Het Hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-11-2013
Artikel gemaakt op 02-11-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Eigen bijdrage niet verrekenbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap