print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitstel van betaling crediteuren

Naam Crediteur

Contactpersoon crediteur

Postadres crediteur

(noot: brief per post en e-mail versturen en eventueel aangetekend)

Plaats, datum

Uw kenmerk: ...... (nummer factuur / debiteuren nummer)

Onderwerp: voorstel betalingsregeling ten name van ...... (uw naam / naam van uw bedrijf)

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben bij uw bedrijf / instelling een schuld ter hoogte van € ...... Dit betreft de facturen met kenmerk ...... Wij zijn het eens over de facturen en de door uw bedrijf / instelling geleverde diensten / leveringen.

Door het coronavirus zijn wij niet meer in staat om aan onze betalingsverplichting binnen de termijn te voldoen. Wij zijn op dit moment in overleg met de accountant, Belastingdienst en overige leveranciers om te kijken hoe wij de komende weken het probleem gaan oplossen. De onderneming is levensvatbaar en het betreft enkel een incidenteel en overzichtelijk probleem.

Mijn concrete vragen zijn:

  1. Kunnen wij de betalingstermijn verlengen van ...... (datum waarop u moest betalen) tot ...... (datum waarop u wilt betalen)
  2. Mogen wij na ...... (datum waarop u wilt betalen) de betaling in 3 termijnen voldoen, derhalve per ...... en per...... en per ......

In afwachting van dit voorstel verzoek ik u uitstel van betaling te verlenen en geen extra rente en kosten te berekenen.

Met hartelijke groet,

De heer / mevrouw ......

Email ......

Telefoon nummer ......

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Bedrijf Uitstelbrief crediteuren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap