print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Column Diverse columns 2005 Tip geld verdienen ziekenfonds

Geld verdienen aan ziekenfonds

Inleiding

Als u minder verdient dan € 33.000, bent u veelal volgens het ziekenfonds verzekerd. Bij zelfstandigen is de grens gesteld op € 21.050. Het loon van november van enig jaar is hiermee de grondslag (vermenigvuldigen met twaalf en vermeerderen met vakantiegeld en overige vaste toeslagen). Het shoppen bij ziektekostenverzekeraars loont zich.

Premieteruggave per 2005

De premies zullen in de toekomst stijgen omdat we steeds ouder worden en vaker een beroep doen op de zorg. Ziekenfondsverzekerden krijgen bepaalde voorzieningen niet meer vergoed of moeten bijbetalen. Sinds 2005 is door de overheid een no-claimregeling ingevoerd. Ziekenfondsverzekerden die geen of weinig gebruik maken van zorg, krijgen geld van de overheid terug. Als u geen gebruik maakt van zorg, krijgt u € 255 terug. Huisartenbezoek, verloskundige hulp, etc. leiden niet tot vermindering van de terug te ontvangen bedragen.

Dit houdt in dat voor iedere ziekenfondsverzekerde vanaf 18 jaar per 1 januari 2005 een no-claim van € 255 geldt. Ziekenfondsverzekerden die in 2005 minder dan € 255 aan zorgkosten maken, krijgen het resterende deel van deze € 255 na afloop van het verzekerjaar terug (de no-claimteruggave). Voor ziekenfondsverzekerden jonger dan 18 jaar geldt geen no-claimregeling.

Wanneer kan dit voorkomen?

Bepaalde mensen betalen teveel premie. Dit komt voor in de volgende situaties:

  1. U heeft meerdere banen.
  2. Uw kind heeft eigen inkomen en is ook bij u meeverzekerd.
  3. AOW met pensioen.

Conclusie

Als u 2 banen heeft of een AOW-uitkering met een aanvulling (en pensioen), kan het zijn dat de totale procentuele premie voor het ziekenfonds meer bedraagt dan het maximum bedrag. U kunt de teveel betaalde premie dan terugvragen.

Hoe werkt het?

Ziekenfondspremie bestaat uit twee delen: de nominale en de procentuele premie. De nominale premie betaalt u zelf aan het ziekenfonds. De werkgever (of uitkeringsinstelling) die uw inkomen verstrekt, houdt de procentuele premie in op uw loon. Op de jaaropgave ziet u:

  • werknemersaandeel premie ziekenfonds: dit bedrag betaalt u via uw werkgever / uitkeringsinstantie aan procentuele premie;
  • werkgeversdeel premie ziekenfonds: dit betaalt uw werkgever / uitkeringsinstantie aan het ziekenfonds.

Hoe geld terugkrijgen?

Pak uw jaaropgaven over 2004 (en wellicht 2003) en kijk hoeveel u heeft betaald. U moet maximaal over € 29.600 premie betalen. Stel dat u in totaal € 32.000 heeft verdiend, dan is de premie te hoog. U stuurt vervolgens kopieën van uw jaaropgave aan uw werkgever en / of uitkerende instantie en aan uw ziekenfonds met het verzoek de teveel betaalde premie terug te betalen. Het kan enige weken (en soms maanden) duren, maar het geld komt terug. Ook kinderen die bij hun ouders zijn verzekerd en even gaan werken kunnen de betaalde ziekenfondspremie terugvragen.

Tabel

Jonger dan 65 jaar maximale premie: € 370;
65 jaar of ouder en partner ouder dan 65: € 1.935;
65 jaar of ouder en partner jonger dan 65: € 2.094;
65 jaar of ouder en geen partner: € 2.007;
65 jaar of ouder en AOW én ouder pensioen: € 2.063.


 

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Diverse columns 2005 Tip geld verdienen ziekenfonds

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap