print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe regels met betrekking tot de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting. Enerzijds wordt de regeling verruimd, anderzijds beperkt.  Door de invoering van de nieuwe verliesverrekeningsmaatregel zijn verliezen in de vennootschapsbelasting onbeperkt verrekenbaar in de tijd. Daar staat tegenover dat verliesverrekening in een jaar beperkt is tot maximaal € 1 miljoen plus 50% van de jaarwinst boven het bedrag van € 1 miljoen.

Oude regels verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Vóór 1 januari 2022 gold voor de verliesverrekening dat je één jaar achterwaarts, carry back, en zes jaar voorwaarts, carry forward, mocht verrekenen (tot 2019 bedroeg de termijn negen jaar). De verliezen waren in omvang onbeperkt verrekenbaar met de winsten van de vennootschap. Bij enorme verliezen was het hierdoor mogelijk om jarenlang geen vennootschapsbelasting te betalen doordat winsten terug werden gebracht naar nihil.  

Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022

De termijn van voorwaartse verliesverrekening van zes jaar komt vanaf 1 januari 2022 te vervallen. Verliezen die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2013 zijn nu onbeperkt voorwaarts verrekenbaar en nog steeds één jaar achterwaarts verrekenbaar. Echter, de wetgever heeft een beperking aangebracht in de omvang. De omvang voor de carry back en carry forward is gemaximeerd tot € 1 miljoen plus 50% van de jaarwinst boven het bedrag van € 1 miljoen. Deze regels gelden ook voor niet verrekenbare verliezen voor 2022 die worden verrekend met winsten vanaf 2022.

Het doel van deze nieuwe verliesverrekeningsmaatregel is het voorkomen dat winstgevende bedrijven jaren achter elkaar geen vennootschapsbelasting betalen als gevolg van de verliesverrekening. 

Rekenvoorbeeld verliesverrekening

Winst 2022: € 11.000.000
Verlies 2021: € 7.000.000

Van de winst over 2022 is voor de verliesverrekening beschikbaar:

€ 1.000.000 + € 5.000.000 (50% van € 10.000.000) = € 6.000.000

Het belastbaar bedrag over 2022 wordt hiermee: € 11.000.000 -/- € 6.000.000 = € 5.000.000.
Van het verlies over 2021 blijft nog over: € 7.000.000 -/- 6.000.000 = € 1.000.000.
Dit verlies mag onbeperkt worden verrekend met winsten vanaf 2023 en verder.

Advisering verliesverrekening

Sinds 2022 zijn verliezen onbeperkt te verrekenen met toekomstige winsten, feitelijk geldt dit voor verliezen vanaf 2013. Als er verliezen worden verrekend boven € 1.000.000 kan er een probleem ontstaan. Laat u eens adviseren door een fiscalist welke fiscale mogelijkheden er binnen uw bedrijf zijn om belasting te besparen, neem gerust contact op met één van onze fiscaal juristen.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-08-2022
Artikel gemaakt op 24-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Verliesverrekening in 2022

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap