print sitemap zoeken disclaimer contact

Rechtspraak

Bestelauto met bijtelling

Een bestelauto is ook gewoon een auto. Als u binnen uw bedrijf gebruik maakt van een bestelauto dan moet u stilstaan bij de fiscale gevolgen bij mogelijk prive gebruik door uw werknemer. Er zijn wel manieren om de bijtelling te voorkomen. In dit artikel een overzicht.

Uitspraak bestelauto voor goederen vervoer

De Rechtbank en het Gerechtshof (met 80a RO bevestiging Hoge Raad) zijn van mening dat de Land Cruiser (cataloguswaarde € 94.000) waar de directeur groot aandeelhouder (DGA) van een tuinbouwbedrijf in rond heeft gereden niet uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Uit foto's volgt dat de Land Cruiser niet beschikt over een bijzondere inrichting met het oog op het vervoer van goederen en daarnaast 5 volwaardige zitplaatsen heeft. Fiscaal moet over een bestelauto gewoon worden bijgeteld, tenzij de auto door haar aard en inrichting uitsluiten (of nagenoeg uitsluitend) geschikt is voor vervoer van goederen (de wet) :

 • Uit artikel 13bis, eerste lid, van de Wet LB volgt dat indien aan een werknemer een auto ter beschikking wordt gesteld, deze auto ook wordt geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan. In dat geval wordt een percentage van de catalogusprijs van de auto tot het loon van de werknemer gerekend. Dit is slechts anders indien blijkt dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. Op grond van artikel artikel 13bis, vijfde lid, van de Wet LB wordt onder auto onder meer niet verstaan een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen.

In een bestelauto voor vervoer van goederen mag ook een bijrijderstoel zitten (Hoge Raad 2009). Deze Land Cruiser beschikte echter niet over een dusdanig bijzondere inrichting waardoor deze nagenoeg uitsluitend geschikt zou zijn voor vervoer van goederen, sterker nog er zitten 5 zitplaatsen in en vrijwel geen bijzondere inrichtingszaken. Wellicht had de DGA een beroep kunnen doen op de wisselend gebruik regeling, maar hiervoor ontbreken de feiten in de uitspraak. Al met al, pas op bij het gebruik van een bestelauto (vroeger: grijskenteken auto), deze worden redelijk gelijk behandeld met een gewone auto. Tenzij....

Nieuws bestelauto 2021

Vanaf 2021 komt er een subsidieregeling voor uitstootvrije bestelauto's of bestelbussen, zoals elektrische bestelbussen.  De subsidie is 10% van de nieuwprijs met een maximum van € 5.000. Vergeet ook de milieuinvesteringsaftrek niet.

Er gelden wel voorwaarden:

 1. De minimale actieradius moet dan wel 100 kilometer zijn.
 2. Er komt wel een maximum van 300 bestelbussen per bedrijf.
 3. U moet zijn inschreven bij de kamer van koophandel in Nederland
 4. Regeling geldt voor ZZPers, eenmanszaken, VOF, BV's etc.
 5. Bij doorverkoop binnen 3 jaar moet een evenredig deel van de subsidie worden terugbetaald.

Er komt ook nog een regeling voor schone vrachtwagens. Er is maximaal € 22 miljoen beschikbaar, de verwachting is dat de pot geld snel leeg is. Meer informatie treft u hier aan.

Voorkomen bijtelling op bestelauto

U hoeft geen bijtelling voor privégebruik aan te geven over een echte bestelauto. Er gelden wel voorwaarden, deze zijn:

 • De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen.
 • De bestelauto is niet geschikt voor personenvervoer.
 • U maakt gebruik van de zogenaamde 300 euro regeling

Procedure bestelauto die niet vies genoeg is

Een onderneming stelt een bestelauto ter beschikking aan een werknemer. Er wordt een "verklaring geen privégebruik" afgegeven. De werknemer heeft geen kilometeradministratie afgegeven. Volgens de werknemer wordt de auto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruikt voor z'n werk. In de bestelauto wordt veel apparatuur en materiaal vervoerd en de auto zit vol met stof. De inspecteur is van mening dat er sprake van een bestelbus die qua aard en inrichting prima privé kan worden gebruikt, omdat de kilometeradministratie ontbreekt is er sprake van een bijtelling. Er wordt een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Partijen stappen naar de rechter, ook de rechter is van mening dat de bestelauto niet alleen geschikt is voor vervoer van goederen. De rechter overweegt het volgende:

 • Er is geen kilometeradministratie.
 • De bestelauto is mede geschikt voor personenvervoer.
 • De bestelbus is vies en stoffig edoch desondanks is privégebruik prima mogelijk.
 • De werknemer beschikt privé over een camper en een privé-auto, edoch dit wil niet zeggen dat de bestelbus niet privé wordt gebruikt.

Conclusie: bijtelling !

Jurisprudentie over wisselend gebruik bestelbus

Let erop dat, als er één vaste bestuurder gebruik maakt van de auto (of bij 2 auto's 2 vaste bestuurders), de eindheffingsregeling niet kan worden toegepast. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 31 december 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 8140). In deze casus betreft het een steigerbouwbedrijf met 2 bestelauto's die beide onder de eindheffingsregeling worden gebracht (artikel 31 lid 1 letter d Wet LB 1964). De bestelauto's worden overdag door meerdere werknemers gebruikt, maar voor privédoeleinden feitelijk alleen door de 2 vaste bestuurders (nemen de auto mee naar huis en privégebruik is door de werkgever niet verboden).

In een recente procedure bij het Gerechtshof Den Haag d.d. 19 november 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:3152) is beslist dat een aannemersbedrijf voor de loonheffing de eindheffingsregeling mag toepassen. Er is niet vast te stellen of en aan wie van de werknemers de bestelbussen ter beschikking zijn gesteld. Er is een overeenkomst gesloten met de werknemer, geen kilometeradministratie, bus ging 's avond mee naar huis en er is gekozen voor de eindheffingsregeling.

Het Gerechtshof is er vlot klaar mee, dit met de volgende overwegingen:

 • Het staat vast dat andere werknemers de bus hebben gebruikt.
 • Daarmee is sprake van wisselend gebruikt door meerdere werknemers.
 • De regeling van artikel 31 lid 1 onderdeel d Wet LB 1964 mag dus worden toegepast.
 • Gelijk is aan de aannemer en niet aan de Belastingdienst.

Vrijblijvende offerte voor fiscaal advies

Veel ondernemers worstelen met hun bijtelling. Maar ook is vaak de vraag "betaal ik niet teveel belasting?" of "weet mijn boekhouder wel alle fiscale mogelijkheden?". Vrijwel wekelijks helpen wij ondernemers of DGA’s met fiscale adviezen. Het meest gekozen advies is de ondernemersscan (fiscale adviezen op meer dan 100 onderdelen binnen uw bedrijf) of een toetsing van de werkkostenregeling (de WKR scan).  Ook adviseren wij vele ondernemers bij boekenonderzoeken, bezwaar- beroepsprocedures, emigraties en het verkopen van hun onderneming. Interesse? Neem contact op of stuur een email, wij nemen dan binnen 48 uur contact met u op.

Uitspraak Rechtbank inzake bijtelling bestelbus

Rechtbank Den Haag, 18 maart 2014, ECLI NL RBDHA 2014 9156.

Vereenvoudigde rittenadministratie bestelbus

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2022
Artikel gemaakt op 12-08-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bestelauto met bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap