print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

Geen WVA door formele gebreken en BPV

In een recente procedure voor Rechtbank Gelderland heeft de rechter de Wet wel heel erg strikt uitgelegd. Nu kennen wij deze wijze van beoordeling van Rechtbank Gelderland reeds uit andere procedures, toch is het steeds weer een verassing dat een paar kleine gebreken in de overeenkomst een inhoudingsplichtige figuurlijk de das om kunnen doen. Nu was in er in de onderhavige casus wel wat meer mis dan slechts enkele formele gebreken, je kunt zelfs stellen dat belanghebbende er een zooitje van heeft gemaakt, maar feit blijft dat de Belastingdienst door de rechter steeds meer stokken aangereikt krijgt om mee te slaan.

Wat was de casus?

Belanghebbende, een groothandel in kantoormeubelen en leverancier van onder meer kantoorartikelen, heeft een aantal van haar medewerkers de gelegenheid geboden om een opleiding te volgen. Zij heeft zich bij de uitvoering van het opleidingsplan laten adviseren door (niet fiscaal) deskundigen. De vereiste praktijkovereenkomsten (POK) zijn opgesteld (grotendeels). Aan het einde van het opleidingstraject hebben de medewerkers drie van de twintig deelkwalificaties met een certificaat afgesloten. De Belastingdienst draait de volledige claim terug en legt een vergrijpboete op van 15%.

De Rechtbank Gelderland vindt dat er van alles mis is met de POK. De aanvangs- en einddatum en het aantal praktijkuren per jaar ontbreken, de uren aan beroepspraktijkvorming (BPV) staan onjuist vermeld (volledige opleiding i.p.v. deelkwalificaties) en de uren BPV zijn niet onderverdeeld per kalenderjaar. Verder waren schijnbaar ook niet alle deelnemers waarvoor WVA is geclaimd ingeschreven bij de onderwijsinstelling. Dit is natuurlijk al een bottleneck op zich…

Hoewel belanghebbende op grond van formele gebreken al geen recht zou hebben op WVA vindt de Rechtbank ook nog iets van de BPV. Deze is niet aannemelijk gemaakt want er zijn onvoldoende gegevens overlegd waaruit de BPV blijkt. Dat de gegevens in verband met een reorganisatie ‘verloren’ zijn gegaan kan belanghebbende niet baten, dit is immers een risico dat voor rekening komt van belanghebbende.

Over de boete is de Rechtbank kort maar krachtig; geen pleitbaar standpunt want geen fiscaal onderlegde adviseurs en grove schuld want de administratie is niet op orde. De boete wordt nog wel met 15% gematigd want de rechter heeft te lang over de uitspraak gedaan.

Noot fiscaal jurist

Uit het bovenstaande blijkt maar weer hoe strikt een wet kan worden uitgelegd. Een rechter die gaat zitten muggenziften over het aantal uren dat op de POK vermeld had moeten staan. De BPV is echter wel weer een punt van aandacht. Inhoudingsplichtigen moeten aannemelijk maken dat hun werknemers de beroepspraktijkvorming hebben gevolgd. Het vreemde is dat de wetgeving zelf geen houvast biedt over wat een inhoudingsplichtige nu feitelijk in het dossier moet hebben. Wat tot de administratieplicht behoort is niet duidelijk. Feit is wel dat een portfolio, zoals vaak gevraagd door de Inspecteur, eigendom is van de deelnemer. Als de deelnemer het portfolio nog heeft op het moment dat het onderzoek plaats vindt (vele jaren later) en deze ook daadwerkelijk wil afgeven dan mag de werkgever in zijn handjes knijpen. In de rechtspraak treffen we enkele kaders aan waarbinnen inhoudingsplichtigen zich bewijstechnisch kunnen bewegen. Zo blijkt dat onder meer de volgende stukken als bewijs kunnen dienen: ingevulde praktijkopdrachten met doelen en voortgang, voldoende praktijkbegeleiders, presentielijsten, voortgangsrapportages, beoordelingsformulieren en certificaten en/of diploma’s. Het blijft echter een lastig verhaal.

Bron

Rechtbank Gelderland d.d. 11 april 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:1964)

Meer weten van geen wva door formele gebreken en bpv

Deel deze pagina

Laatste update op 20-04-2017
Artikel gemaakt op 12-04-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA door formele gebreken en BPV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap