print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Welk land is fiscaal gunstig om te werken

Belastingtarieven in verschillende landen

Steeds meer mensen kunnen voor hun werk overal in de wereld wonen. Wij adviseren op ons kantoor veel mensen die vanuit verschillende redenen in het buitenland gaan werken of wonen. Welk land is eigenlijk fiscaal aantrekkelijk? In dit artikel een overzicht van enkele fiscaal-vriendelijke en -onvriendelijke landen. De laagste inkomstenbelasting treffen we aan in Chili (7%), Estland (15%) en Zwitserland (17%). In dit artikel ronden wij percentages en bedragen af op ronde getallen (enkel voor de leesbaarheid).

Belastingtarieven voor inkomen in verschillende landen

Toptarieven op arbeid worden geheven in ondermeer Portugal, België, Zweden en Finland. In dit soort landen zijn echter soms de tarieven voor lagere inkomens weer gunstig. Ook moet er worden gekeken naar premies en uw persoonlijke situatie. Soms zijn de tarieven voor getrouwde mensen gunstig en voor singles niet. In dit artikel kijken we met name naar de tarieven voor singles.

Belastingtarieven in Duitsland

Duitsland kent een stijgend (progressief) tarief, dit wil zeggen dat het tarief stijgt als uw inkomen stijgt. Het maximale tarief voor de inkomstenbelasting en vermogensbelasting bedraagt 45%. In Duitsland is er voor vermogensinkomsten, zoals verhuur en beleggingen, een vrijstelling van zo'n € 1.000 per jaar. In Duitsland zijn giften (en ook de kerkbelasting) aftrekbaar tot maximaal 20% van uw inkomen. Mooi in Duitsland is dat u tot een inkomen van € 10.000 geen belasting verschuldigd bent.

Belastingtarieven in Litouwen

Het inkomstenbelastingtarief in Litouwen is gunstig met 20% (tot € 90.000) en 32% over het meerdere. Voor deze veelverdieners geldt ook nog een premieheffing van 7%. Winsten over verkoop van onroerende zaken of inkomsten uit rente of royalty's worden gunstig belast tegen 15% - 20%. In Duitsland mag je belastingvrij € 10.000 verdienen, in Litouwen is dit € 4.800.

Belastingtarieven in Denemarken

Een voorbeeldland in vele opzichten, edoch fiscaal niet. Het maximale inkomstenbelastingtarief in Denemarken bedraagt 56%. De erf- en schenkbelasting is redelijk vergelijkbaar met Nederland (15%). Tot het inkomen wordt naast werk en uitkeringen ook gerekend het inkomen uit beleggingen, huurinkomsten en vermogensinkomsten (belasting in box 1 in plaats van box 3). De winst over de verkoop van een eigen woning is belastingvrij, evenzo als in Nederland. De aftrekposten in Denemarken zijn beperkter dan in Nederland. Denemarken kent ook een expatregeling, dit tarief bedraagt 33%. Wat bijzonder is in Denemarken is, dat de meeste inwoners een belastingvrije jaarlijkse uitkering ontvangen van € 6.000.

Belastingtarieven in België

In België is het hoogste tarief hoger dan in Nederland of Duitsland, namelijk 50%. Ook inkomen uit verhuur van onroerend goed wordt gezien als inkomen. Kosten zijn niet geheel aftrekbaar, slechts voor 80% en de premieheffing bedraagt ruim 13%. Er is in België wel een speciale regeling voor expats, 30% van hun inkomen mag belastingvrij worden ontvangen (ongeveer gelijk aan Nederland). Het minimale inkomen bedraagt dan wel € 75.000.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-06-2022
Artikel gemaakt op 16-06-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Welk land is fiscaal gunstig

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap