Volg ons op:

Twitter Updates

Statuten van belang voor zorginstellingen

Een zorginstelling moet gewoon vennootschapsbelasting / winstbelasting betalen. De wet op de Vennootschapsbelasting kent echter wel een vrijstelling voor de winstbelasting. Deze vrijstelling wordt onder strenge en strikte voorwaarden toegekend. Er worden onder meer eisen gesteld aan de activiteiten maar ook aan de statuten (met name winstbestemming en doelomschrijving).

Rechtbank en statuten zorginstelling

Een zorginstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geen winstbelasting te hoeven te betalen:

In een uitspraak van de Rechtbank Arnhem Leeuwarden d.d. 9 augustus 2012 ging het mis. Een B.V. heeft een te ruime doelomschrijving, waardoor er niet wordt voldaan de strikte eisen welke gelden voor een zorginstelling. De doelomschrijving schreef het volgende:

Tevens stond in de statuten dat de winst van de zorgactiviteiten moet worden gebruikt voor de instelling (of algemeen maatschappelijk belang). Wat er met de andere winsten moet gebeuren blijft dan onduidelijk.

De Rechtbank Arnhem Leeuwarden was dan ook van oordeel dat de winstbestemming in de statuten niet volledig voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Of de overige werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd of dat hiermee geld wordt verdiend (winst wordt behaald), maakt volgens de Rechtbank dan niet uit. Een navorderingsaanslag over de gemaakte winsten binnen de zorginstelling was terecht.

Fiscaal jurist over de vrijstelling winstbelasting

Regels zijn regels, zeker in Nederland. Dergelijke blunders in de statuten mogen niet worden gemaakt. De formele zaken (de statuten) en de feiten moeten perfect op elkaar aansluiten.

Bron

Uitspraak Rechtbank d.d. 9 augustus 2012.


Auteur(s) van statuten van belang voor winstvrijstelling


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-03-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 04-03-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen