print sitemap zoeken disclaimer contact

Statuten van belang voor zorginstellingen

Een zorginstelling moet gewoon vennootschapsbelasting / winstbelasting betalen. De wet op de Vennootschapsbelasting kent echter wel een vrijstelling voor de winstbelasting. Deze vrijstelling wordt onder strenge en strikte voorwaarden toegekend. Er worden onder meer eisen gesteld aan de activiteiten maar ook aan de statuten (met name winstbestemming en doelomschrijving).

Rechtbank en statuten zorginstelling

Een zorginstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geen winstbelasting te hoeven te betalen:

  • instelling met een algemeen nut;
  • instelling van weldadigheid;
  • werkzaamheden moeten zich voor meer dan 90%┬árichten op genezing van zieken;
  • winst mag slechts worden aangewend voor de instelling zelf of voor een algemeen maatschappelijk belang.

In een uitspraak van de Rechtbank Arnhem Leeuwarden d.d. 9 augustus 2012 ging het mis. Een B.V. heeft een te ruime doelomschrijving, waardoor er niet wordt voldaan de strikte eisen welke gelden voor een zorginstelling. De doelomschrijving schreef het volgende:

  • verlenen van zorg;
  • verstrekken van geldleningen.

Tevens stond in de statuten dat de winst van de zorgactiviteiten moet worden gebruikt voor de instelling (of algemeen maatschappelijk belang). Wat er met de andere winsten moet gebeuren blijft dan onduidelijk.

De Rechtbank Arnhem Leeuwarden was dan ook van oordeel dat de winstbestemming in de statuten niet volledig voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Of de overige werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd of dat hiermee geld wordt verdiend (winst wordt behaald), maakt volgens de Rechtbank dan niet uit. Een navorderingsaanslag over de gemaakte winsten binnen de zorginstelling was terecht.

Fiscaal jurist over de vrijstelling winstbelasting

Regels zijn regels, zeker in Nederland. Dergelijke blunders in de statuten mogen niet worden gemaakt. De formele zaken (de statuten) en de feiten moeten perfect op elkaar aansluiten.

Bron

Uitspraak Rechtbank d.d. 9 augustus 2012.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-03-2013
Artikel gemaakt op 03-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus Rechtspraak zorginstellingen Statuten van belang voor winstvrijstelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap