print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Reiskostenvergoeding

Nieuws reiskostenvergoeding september 2022

Het besluit over de fiscale behandeling in de loonbelasting en de inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto of fiets en privégebruik auto is vernieuwd. Belangrijkste wijzigingen:

  1. Vaste reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht
  2. Afschrijving fiets van de zaak

Nieuws reiskostenvergoeding 2023

De reiskostenvergoeding wordt per 1 janauri 2023 aangepast. De belastingvrije kilometervergoeding zal per die datum worden verhoogd. De vergoeding gaat in 2023 van € 0,19 naar € 0,21 en in 2024 naar € 0,24 per kilometer.

Vergoeding van reiskosten woon- / werkverkeer

Woon- / werkverkeer wordt als zakelijk verkeer aangemerkt. Tegelijkertijd wordt de maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers vastgesteld op € 0,19 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel (en inclusief vergoeding voor parkeergelegenheid). Dit betekent dat de werkgever elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woon- / werkverkeer, tot maximaal € 0,19 belastingvrij kan vergoeden.

Vergoedingen / verstrekkingen openbaar vervoer

Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, kan de werkgever kiezen: er kan maximaal € 0,19 per kilometer worden vergoed, maar ook de werkelijke reiskosten mogen belastingvrij worden vergoed. Dit betekent dat de werkgever aan een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, voor de volledige reisafstand een belastingvrije vergoeding mag geven van € 0,19 per kilometer. In plaats daarvan mag de werkgever ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,19 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

Carpoolregeling

De carpoolregeling is op 1 januari 2004 afgeschaft. Ook voor een werknemer die in zijn auto meerdere werknemers meeneemt naar de arbeidsplaats, geldt de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer. Als de chauffeur en de meerijder(s) zonder regeling van de werkgever uit privé-overwegingen hebben besloten om te gaan carpoolen, kan de werkgever aan de chauffeur, maar ook aan de meerijder(s) de onbelaste vergoeding betalen van € 0,19 per kilometer. In dat geval mag de werkgever echter geen vrije vergoeding geven voor eventuele omrijkilometers, omdat de omrijkilometers een privékarakter hebben. Als de meerijders op grond van een onderlinge afspraak (een deel van) hun vergoeding aan de chauffeur geven, heeft dat geen fiscale gevolgen.

Fiets voor woon- / werkverkeer

  • Een fiets voor woon- / werkverkeer is onbelast mits in drie voorafgaande jaren geen fiets voor woon- / werkverkeer is vergoed, verstrekt of ter beschikking is gesteld (1).
  • De fiets moet voor meer dan 50% voor woon- / werkverkeer per jaar worden gebruikt.
  • Onderhoud, reparaties, accessoires, regenkleding onbelast tot maximaal € 250 per drie jaar.
  • Fietsverzekering onbelast.
  • Vergoeding is onbelast mits de fiets wordt gebruikt voor woon- / werkverkeer en de fiets niet meer kost dan € 749 (inclusief BTW).


(1) Verstrekking van een fiets die vijf jaar ter beschikking is gesteld is wel onbelast.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-09-2022
Artikel gemaakt op 04-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Reiskostenvergoeding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap