print sitemap zoeken disclaimer contact

Werkzaamheden

Cassatie bij de Hoge Raad in belastingzaken

Op andere pagina’s besteedden wij aandacht aan het voeren van belastingprocedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Er is echter nog een rechterlijke instantie waar men terecht kan met een belastinggeschil: De Hoge Raad. De Hoge Raad is Nederlands hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en ook belastingzaken. De rechtsgang bij de Hoge Raad wordt cassatie genoemd.

Groot misverstand

Over het voeren van een belastingprocedure bij de Hoge Raad bestaat het grote misverstand dat men bij dergelijke geschillen verplicht moet worden bijgestaan door een advocaat. Hoewel er regelmatig stemmen opgaan om – net als bij civiele zaken en strafzaken – in belastingzaken bij de Hoge Raad de bijstand van een advocaat verplicht te stellen, is dat momenteel niet verplicht. Op die regel bestaat één uitzondering: als men wil dat er – mondeling of schriftelijk - gepleit wordt bij de Hoge Raad, moet men daarvoor wel een advocaat inschakelen. In veel gevallen kan men evenwel prima een belastingprocedure bij de Hoge Raad voeren zonder dat er gepleit hoeft te worden. Het pleiten bij de Hoge Raad gebeurt in de praktijk meestal alleen als het gaat om zeer grote en / of juridisch complexe zaken. Niettemin mag er in elke belastingzaak gepleit worden.

Afwijkende gang van zaken

De gang van zaken bij de Hoge Raad wijkt aanzienlijk af van die bij de rechtbank en de gerechtshoven. Het belangrijkste verschil is - kort gezegd - dat de Hoge Raad alleen kijkt of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. Bij geschillen bij de rechtbank en het gerechtshof gaat het behalve om toepassing van het recht ook om de vaststelling en waardering van feiten. Zolang een lagere rechter geen rechtsregel heeft geschonden, is het dus een kansloze onderneming om er bijvoorbeeld bij de Hoge Raad over te klagen dat die lagere rechter teveel belang heeft gehecht aan een bepaald bewijsstuk.

Werk voor specialisten

Het komt voor dat mensen zelf hun eigen belastingzaken voeren bij de Hoge Raad, soms zelfs met succes. Gelukkig voor hen stelt de Hoge Raad zich vaak ‘klantvriendelijk’ en niet al te formalistisch op. Het is doorgaans echter erg moeilijk om te beoordelen of de lagere rechter een rechtsregel heeft geschonden en indien dat het geval is, om helder aan te geven waarom. Het is daarom verstandig om een specialist in te schakelen als men overweegt of besluit een cassatieprocedure bij de Hoge Raad te voeren. Ook als de wederpartij, de Belastingdienst, in cassatie gaat, is het raadzaam om een specialist in te schakelen. Zodoende kan er ook in cassatie het best mogelijke verweer worden gevoerd.

Jongbloed en fiscale cassaties

Jongbloed Fiscaal Juristen staat ook cliënten bij als het gaat om belastingprocedures bij de Hoge Raad. Die bijstand kan bestaan uit het geven van een advies of het zin heeft om een belastingzaak voor te leggen aan de Hoge Raad, maar ook uit het voeren van de procedure bij de Hoge Raad. Sinds 2014 werkt het kantoor nauw samen met onderstaande fiscaal advocaat. Hij heeft grondige kennis van en ruime ervaring met het voeren van cassatieprocedures. Doordat hij advocaat is, kan hij desgewenst in belastingzaken ook pleiten bij de Hoge Raad.

Heeft u vragen, belt u dan gerust.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-03-2014
Artikel gemaakt op 07-03-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Fiscale procedures Cassatie Hoge Raad in belastingzaken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap