print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Alimentatie schriftelijk vastleggen

Fiscaal nieuws alimentatie

In het verleden was alimentatie aftrekbaar tegen het maximale tarief van 51,95%. De aftrek van alimentatie (en hypotheekrente) is de afgelopen jaren verlaagd. Vanaf 2020 ging dit sneller. Alimentatie (en hypotheekrente etc.) is in de toekomst tegen een lager tarief aftrekbaar de afbouw ziet er als volgt uit:

  • 2019: 46%
  • 2020: 46%
  • 2021: 43%
  • 2022: 40%
  • 2023: 37%

Afkoop van alimentatie kan dus beter vlot plaatsvinden. Als u alimentatie moet betalen aan uw voormalig partner dan kunt u eens overwegen om deze te herzien, de netto last neemt immers door de lagere aftrek toe. Heeft u vragen stuur dan gerust een e-mail of neem contact met ons op.

Als alimentatie niet schriftelijk is vastgelegd, is deze soms niet aftrekbaar bij de betalende partner. In dit artikel duiken wij eens in een uitspraak van de Rechtbank in 2019.

Niet schriftelijk vastgelegde alimentatie niet aftrekbaar

Henk en Truus gingen in 2004 een geregistreerd partnerschap aan. In 2014 liep dit op de klippen en werd het partnerschap beëindigd. De belangrijkste afspraken werden vastgelegd in een overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst ontbinding geregistreerd partnerschap. In deze overeenkomst stond over alimentatie: "niet nodig, beide partners kunnen in hun levensonderhoud voorzien." Beide partners deden afstand van hun recht op partneralimentatie. In de aangifte Inkomstenbelasting 2016 nam Henk een aftrekpost op in de aangifte (ruim € 6.000), dit in het kader van een onderhoudsverplichting voor Truus. Truus kon niet rondkomen en daarom heeft Henk de hypotheekrente voor haar voldaan. De Rechtbank is het met de belastinginspecteur eens, de betaalde bedragen zijn niet aftrekbaar, Henk heeft niet aannemelijk gemaakt dat de betaalde bedragen waren bedoeld als partneralimentatie. Het zijn geen rechtstreeks uit het familierecht verrichte en / of verschuldigde betalingen.

Fiscale noot aftrekbare partneralimentatie

De wet Inkomstenbelasting is redelijk duidelijk over de aftrekbaarheid van partneralimentatie:

  • Uit artikel 6.1, eerste en tweede lid, Wet IB 2001 volgt dat de persoonsgebonden aftrek onder andere bestaat uit uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Deze zijn omschreven in artikel 6.3, eerste lid, van de Wet IB 2001, welke bepaling voor zover hier van belang als volgt luidt:
  • “1. Onderhoudsverplichtingen zijn:
    a. periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting, tenzij deze worden gedaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;(…)
  • f. in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.”

In de vaststellingsovereenkomst stond geen enkele verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Partijen hadden dit dus in 2014 beter en zorgvuldiger moeten vastleggen. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt met zich dat Henk (en / of Truus) de feiten en omstandigheden aannemelijk moet maken waaruit volgt dat de door hem gedane betalingen kunnen worden aangemerkt als aan zijn ex-partner gedane betalingen in het kader van onderhoudsverplichtingen als bedoeld in artikel 6.3 Wet IB 2001. Dit is met een paar bankafschriften niet voldoende duidelijk gemaakt. De verplichting om te moeten betalen is niet schriftelijk vastgelegd. Tevens is niet duidelijk of de betalingen de titel van partneralimentatie moeten krijgen.

Een zijsprong via de "dringende morele verplichting " ex artikel 6.3 eerste lid letter f had wellicht nog gekund maar in rechte had Truus niks te vorderen.

Al met al is dit een voorbeeld van een slechte voorbereiding en een niet juist gevoerde procedure. Er hadden bijvoorbeeld verklaringen van Truus moeten liggen of een nadere overeenkomst.

Bron niet aftrekbare partner alimentatie

Rechtbank Den Haag 15 oktober 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:14410

Deel deze pagina

Laatste update op 07-09-2021
Artikel gemaakt op 29-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Alimentatie schriftelijk vastleggen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap