print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW-verhoging van 19% naar 21%

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW-verhoging per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 wordt het algemene tarief in de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Vanaf dat moment wordt het tarief toepasselijk aangeduid met hoog tarief in plaats van algemeen tarief. Hoe werkt dit nou in de praktijk?

Moment van presteren bepalend

Op zich is een tariefsverhoging een simpele wijziging. Toch loop je in de praktijk tegen vragen aan, zoals: welk tarief moet ik hanteren als ik in september een factuur stuur voor een dienst of levering die na 1 oktober plaatsvindt? Of: wat moet je doen met een doorlopende prestatie die begint vóór 1 oktober en eindigt na 1 oktober?  

In principe moet je altijd kijken naar het moment waarop een dienst of produkt geleverd wordt. De datum van de factuur is dus niet van belang voor de hoogte van het percentage. Over een factuur die vóór 1 oktober is gestuurd voor een na 1 oktober te leveren produkt of te verrichten dienst is 21% BTW verschuldigd. De ondernemer mag voor deze prestaties al vóór 1 oktober het nieuwe tarief van 21% op de factuur vermelden. Als er een factuur is verstuurd waarop 19% BTW is vermeld, dan is de ondernemer per 1 oktober het verschil van 2% verschuldigd. Dit verschil moet dan worden aangegeven in de aangifte over de maand oktober danwel in de aangifte over het 4e kwartaal van 2012. Uiteraard is het voor de ondernemer toegestaan om hiervoor aan zijn afnemer een aanvullende factuur te sturen.   

Bij doorlopende prestaties, zoals bijvoorbeeld bij het verlenen van licenties, telefoonabonnementen en dergelijke moet er een splitsing gemaakt worden. Dit betekent dat, als er vooraf een jaarfactuur is gestuurd, de ondernemer voor de periode na 1 oktober een aanvullende factuur moet versturen. Bij bijvoorbeeld onderhoudsabonnementen moet juist weer gekeken worden naar het moment van presteren. Vaak worden voor jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden maandelijkse voorschotten berekend. Als het jaarlijkse onderhoud dan plaatsvindt na 30 september, dan is over alle termijnen 21% BTW verschuldigd. Er zal dan een aanvullende factuur gestuurd moeten worden. Voor leveringen / diensten aan particulieren is dit niet verplicht tenzij de ondernemer de hogere BTW wil doorberekenen aan zijn klanten.

Overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen en verbouwingen

Voor onroerende zaken en verbouwingen is een overgangsregeling getroffen. Deze houdt in dat bij overeenkomsten voor de bouw van een onroerende zaak of een verbouwing die vóór 1 oktober 2012 is gesloten en waarbij in termijnen wordt betaald, over de termijnen vóór 1 oktober 2012 het 19% tarief van toepassing blijft. Het maakt hierbij dus niet uit dat de levering plaatsvindt na 30 september 2012.

Voor nieuwbouwwoningen geldt een specifieke overgangsregeling. Als de bouw- / aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 28 april 2012 en de betaling wordt gedaan vóór 1 oktober 2013, al dan niet in termijnen, dan geldt het 19% tarief. Let op: dit geldt alleen voor de bouw van de woning. Stel, u heeft een bouwkavel gekocht vóór 28 april 2012 en sluit pas nadien de bouwovereenkomst, dan geldt deze regeling niet. Wel geldt dan de algemene overgangsregeling voor onroerende zaken waarbij voor de termijnen die zijn betaald vóór 1 oktober 2012 het 19% tarief geldt.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW-verhoging van 19% naar 21%

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap