print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitzondering op de 8-maandentermijn voor de belastingrente bij erfbelasting

Vorige maand heeft de Staatssecretaris besloten dat erfgenamen vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente moeten betalen over erfbelasting als zij een aangifte te laat indienen of als de aangifte gecorrigeerd moet worden. Afgelopen jaren heeft de Belastingdienst helemaal geen rente over de erfbelasting geheven, omdat bij het verwerken van aangiften achterstanden waren ontstaan.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de aangiftetermijn voor de erfbelasting pas later gaat lopen. Belastingrente is dan pas verschuldigd als de aangifte wordt ingediend na afloop van die termijn. In dit artikel zullen wij dit nader toelichten.

Tijdig indienen van aangifte

Normaal gesproken moeten erfgenamen aangifte erfbelasting doen binnen acht maanden na het overlijden van de erflater. In het geval de erfgenamen juist, volledig en op tijd aangifte doen, dan wordt belastingrente voorkomen. De Belastingdienst berekent tevens geen rente als binnen de termijn van acht maanden een voorlopige aangifte wordt aangevraagd en ingediend. Voor alle aangiften van overlijdens tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 brengt de Belastingdienst in ieder geval ook geen belastingrente in rekening.

Let op: uitstel aanvragen om belastingrente te voorkomen heeft geen zin. De Belastingdienst berekent rente vanaf het moment dat de aangiftetermijn verstrijkt.

Niet tijdig doen van aangifte

Doet u niet tijdig aangifte maar wordt de aangifte wel gevolgd, dan berekent de Belastingdienst de rente over maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. De termijn waarover de Belastingdienst rente berekent is 14 weken na een verzoek om voorlopige aanslag of 12 weken na een verzoek om een navorderingsaanslag.

Uitzonderingen aangiftetermijn

Er staan in de wet (voor de liefhebber: artikel 45 van de Successiewet 1956) enkele uitzonderingen op de aangiftetermijn genoemd. In alle gevallen gaat het erom dat op het moment van overlijden de verdeling van de erfenis nog niet bekend is of dat u na het overlijden nog wijzigingen doorvoert. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

  • Eén van de erfgenamen is een nog ongeboren baby;
  • Er is geen erfgenaam bekend en ook geen vereffenaar;
  • Een erfgenaam verwerpt de erfenis, maar een andere erfgenaam daarna niet;
  • Een testament waarbij erfgenamen elkaar trapsgewijs opvolgen. Dit is van toepassing als een erflater een erfgenaam aanwijst, maar ook in lijn een tweede erfgenaam voor als de eerste aangewezen erfgenaam komt te overlijden dan wel de erfenis weigert te aanvaarden.

In alle bovenstaande gevallen begint de 8-maandentermijn later dan de overlijdensdatum van de erflater.

Melden van de uitzondering

Erfgenamen kunnen per brief aangeven als een uitzondering voor hen van toepassing is. De belastingrente kan dan mogelijk achterwege blijven. Een erfgenaam of de fiscaal dienstverlener stuurt dan een brief met de NAW-gegevens van de erfgenaam en de erflater, inclusief overlijdensdatum en welke uitzondering van toepassing is, naar de Belastingdienst.

Let op: de overige erfgenamen moeten gewoon binnen de termijn aangifte doen.

Tot besluit

Wenst u meer informatie aangaande dit onderwerp? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Meer weten van uitzondering op erfbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2021
Artikel gemaakt op 07-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Uitzondering op erfbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap