print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Grensoverschrijdende EU-handel ingaande 1 januari 2020

De EU-lidstaten zijn overeengekomen dat een zogenoemde quick fix geïmplementeerd moet worden ter verbetering van de Intracommunautaire leveringen (ICL) in zowel de wetgeving als met betrekking tot de bewijsvoering. Deze implementatie is op 1 januari 2020 ingevoerd voor alle BTW-ondernemers die goederen leveren binnen de EU.

Tot 1 januari 2020 gold ten aanzien van de ICL-levering de vrije bewijsleer.

Quick fix 1: BTW-identificatienummer

Onder de huidige regelgeving mag een ondernemer het BTW-nultarief toepassen op intracommunautaire leveringen wanneer hij - kort gezegd - kan aantonen dat de goederen aan een andere ondernemer zijn geleverd en de goederen de lidstaat van vertrek fysiek hebben verlaten. Het Europese Hof van Justitie heeft diverse malen geoordeeld dat het BTW-identificatienummer van de afnemer voor toepassing van het BTW-nultarief geen materiële eis is. Dit zal veranderen onder de nieuwe regelgeving die het gebruik van het BTW-identificatienummer van de afnemer verplicht stelt voor toepassing van het BTW-nultarief.

Het praktische gevolg is dat ondernemers alle BTW-identificatienummers van afnemers in hun (ERP-)systeem moeten vastleggen. Zij moeten immers facturen uit kunnen reiken waarop naar het juiste BTW-identificatienummer van de afnemer wordt verwezen en zij moeten hun Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) juist kunnen indienen.

Het is daarom belangrijk om deze BTW-identificatienummers op periodieke basis (of zelfs bij elke verzending) te valideren / controleren in het EU VIES-systeem. Het goed documenteren van deze controles is daarbij ook van groot belang. Zo wordt gewaarborgd dat, op het moment van de intracommunautaire levering, het BTW-nultarief correct is toegepast.

Het indienen van een correcte Opgaaf ICP wordt een voorwaarde voor het mogen toepassen van het BTW-nultarief. Er zal worden voorzien in een herstelregeling, waarbij de leverancier een eventuele omissie kan herstellen.

Quick fix 2: Aantonen toepassing BTW-nultarief bij ICL

In de EU uitvoeringsverordening is een regeling opgenomen voor het leveren van het bewijsmateriaal dat nodig is om het BTW-nultarief voor intracommunautaire leveringen toe te kunnen passen. Deze verordening heeft rechtstreekse werking, zodat geen implementaitie nodig is.

Ingeval de leverancier het vervoer regelt of het vervoer namens hem wordt geregeld, bestaat het bewijs (dat de goederen naar een andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd) minstens uit twee onafhankelijk van elkaar opgestelde bewijsstukken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de combinatie van A, een ondertekende CMR-vrachtbrief, een factuur voor het luchtvrachtvervoer van de goederen of een factuur van de vervoerder van de goederen en B, een polis van de desbetreffende transportverzekering of een ontvangstbewijs van een entrepothouder.

Wanneer de afnemer het vervoer regelt, moet de leverancier daarnaast ook een schriftelijke ontvangstverklaring (afhaalverklaring) van de afnemer in zijn bezit hebben.

BTW-ondernemers die goederen leveren aan andere EU-lidstaten worden vanaf 1 januari 2020 geconfronteerd met deze extra bewijslast. Een BTW-ondernemer die handelt volgens de voorschriften voorkomt eventuele boetes en / of ambtshalve aanslagen die niet weerlegbaar zijn. Bewijsvoering en een juiste toepassing van deze quickfixes zijn cruciaal.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-03-2020
Artikel gemaakt op 23-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Grensoverschrijdende EU-handel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap