print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een passiefpost, hierover wordt de belastingheffing uitgesteld. De FOR is bedoeld voor ondernemers (natuurlijke personen) die pensioen binnen hun bedrijf willen opbouwen zonder dat de liquiditeit de onderneming verlaat. De toevoeging bedraagt maximaal 9,44% (cijfers 2021) van de winst met een plafond (zie onder). Het ondernemingsvermogen (exclusief FOR) moet voldoende zijn. Doteren aan de FOR zal een belastingvoordeel opleveren.

Afschaffing FOR in 2023

De dotatie aan de fiscale oudedagsreserve wordt in 2023 afgeschaft. Bestaande reserves kunnen blijven staan.

Dotatie FOR 2022

Per 2021 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 9.632. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2021

Per 2021 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 9.395. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2020

Per 2020 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 9.218. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2019

Per 2019 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.999. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2018

Per 2018 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.775. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

De toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve wordt verminderd met de pensioenpremie die reeds ten laste van het resultaat is gebracht. Verder moet worden opgemerkt dat de toevoeging maximaal het bedrag is, waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Voorwaarden FOR

 1. Voldoende eigen vermogen.
 2. Voldoen aan urencriterium (veelal 1.225 per jaar).

Nadelen FOR

U moet in de toekomst ooit nog over de FOR-stand afrekenen. U kunt dit uitstellen door de FOR bij een verzekeraar onder te brengen, direct afrekenen kan ook. Let erop dat u over voldoende liquide middelen beschikt (of gaat beschikken) zodat u de FOR ook als pensioen kunt gaan gebruiken.

Specifieke onderdelen FOR

 1. Grondslag voor de FOR is de winst van uw bedrijf voor toevoeging FOR, voor zelfstandigenaftrek, stakingsaftrek en MKB-vrijstelling.
 2. Dotatie van de FOR zal de winst verlagen.
 3. In het jaar van staking van uw bedrijf kan ook aan de FOR gedoteerd worden (MvF 24 juni 2005, nummer CPP 2005/1323).
 4. Als u niet meer aan het urencriterium voldoet, dan kan geen toevoeging plaatsvinden. In het jaar erop kan soms verplichte vrijval plaatsvinden, tenzij het ondernemingsvermogen hoog genoeg is.
 5. Als een ondernemer een commanditaire vennoot wordt (soort geldverstrekker bij verkoop), dan mag de FOR blijven staan.

Tip FOR

Als u niet over de FOR wilt afrekenen, dan zijn er een paar opties:

 1. FOR omzetten in (bancaire) lijfrente.
 2. Onderneming inbrengen in de B.V.
 3. Emigratie (vooraf afstorten).

Fiscale scan voor ondernemer

Veel ondernemers vragen ons om eens mee te denken over fiscale mogelijkheden binnen de onderneming en de privé situatie. Wij hebben hiervoor een fiscale scan ontwikkeld. Wij toetsen uw bedrijf en uw privé situatie hierbij op meer dan 100 adviesonderdelen. Hierbij bekijken wij of u gebruik maakt van alle fiscale regels en uw bedrijf klaar is voor een mogelijke bedrijfsopvolging. Ook kijken wij naar:

 1. Structuur optimaal
 2. Bijtelling auto's op orde
 3. Hoe minder belasting betalen (nu en in de toekomst)
 4. Continuïteit, verkoop, bedrijfsopvolging op orde.
 5. Check inzake mogelijk boekenonderzoek, wat zijn de risico's?
 6. Loonheffingen en onkostenvergoedingen optimaal?

Stuur een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Meer fiscaaladvies nodig inzake de oudedagsreserve?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 21-10-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Tarieven & Cijfers Fiscale oudedagsreserve

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap