Volg ons op:

Twitter Updates

Fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een passiefpost, hierover wordt de belastingheffing uitgesteld. De FOR is bedoeld voor ondernemers (natuurlijke personen) die pensioen binnen hun bedrijf willen opbouwen zonder dat de liquiditeit de onderneming verlaat. De toevoeging bedraagt maximaal 9,8% (cijfers 2017) van de winst met een plafond (zie onder). Het ondernemingsvermogen (exclusief FOR) moet positief zijn. Doteren aan de FOR zal een belastingvoordeel opleveren.

Dotatie FOR 2019

Per 2019 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.999. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2018

Per 2018 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.775. Het percentage blijft onveranderd: 9,44% van de winst.

Dotatie FOR 2017

Per 2017 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.946. Het percentage blijft onveranderd: 9,8% van de winst.

Dotatie FOR 2016

Per 2016 is het maximumbedrag dat u van de winst kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve verhoogd naar € 8.774. Het percentage blijft onveranderd: 9,8% van de winst.

Dotatie FOR 2015

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8% van de winst, met in 2015 een maximum van € 8.631. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Voorwaarden

  1. Positief eigen vermogen.
  2. Voldoen aan urencriterium (veelal 1.225 per jaar).

Nadelen FOR

U moet in de toekomst ooit nog over de FOR-stand afrekenen. U kunt dit uitstellen door de FOR bij een verzekeraar onder te brengen, direct afrekenen kan ook. Let erop dat u over voldoende liquide middelen beschikt (of gaat beschikken) zodat u de FOR ook als pensioen kunt gaan gebruiken.

Specifieke onderdelen FOR

  1. Grondslag voor de FOR is de winst van uw bedrijf voor toevoeging FOR, voor zelfstandigenaftrek, stakingsaftrek en MKB-vrijstelling.
  2. Dotatie van de FOR zal de winst verlagen.
  3. In het jaar van staking van uw bedrijf kan ook aan de FOR gedoteerd worden (MvF 24 juni 2005, nummer CPP 2005/1323).
  4. Als u niet meer aan het urencriterium voldoet, dan kan geen toevoeging plaatsvinden. In het jaar erop kan soms verplichte vrijval plaatsvinden, tenzij het ondernemingsvermogen hoog genoeg is.
  5. Als een ondernemer een commanditaire vennoot wordt (soort geldverstrekker bij verkoop), dan mag de FOR blijven staan.

Tip

Als u niet over de FOR wilt afrekenen, dan zijn er een paar opties:

  1. FOR omzetten in (bancaire) lijfrente.
  2. Onderneming inbrengen in de B.V.
  3. Emigratie (vooraf afstorten).

Maximale dotatie

  2014  2013  2012 

 2011

 2010

2009 

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 

 Maximale dotatie

9.542  9.542 9.542 

 11.882

 11.811

11.590

11.396

11.227

11.050

10.951

10.799 

10.545

10.178 Meer fiscaaladvies nodig inzake de oudedagsreserve?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van fiscale oudedagsreserve


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 21-10-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 03-01-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen