print sitemap zoeken disclaimer contact

Werkzaamheden

Fiscale procedures

Regelmatig worden wij ingeschakeld bij een boekenonderzoek, bezwaarfase of fiscale procedure. Een belastingprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij het gerechtshof. Het sluitstuk is cassatie bij de Hoge Raad. Enkele artikelen over fiscale procedures:

Mediation als oplossing

In sommige gevallen kan een mediationtraject of een schikking met de Belastingdienst ook uitkomst bieden. In voorkomende gevallen begeleiden wij u ook bij een klachtenprocedure tegen de Belastingdienst.

Procederen is leuk en niet duur

Procederen tegen de fiscus is duur, duurt lang en levert weinig op. Zomaar een paar vooroordelen. Wij draaien het graag om. Procederen is leuk, kan snelle resultaten leveren en er kan nog geld mee verdiend worden ook. Lees dit artikel voor een verdere beschouwing.

De fiscale procedure

Voor het voeren van een fiscale procedure heeft u geen advocaat nodig, ook niet in cassatie. Doorgaans wordt de procedure gevoerd door de accountant, de belastingadviseur of de belastingplichtige zelf. Daarbij wordt echter vaak uit het oog verloren dat fiscaal procederen zijn eigen voorschriften en eigenaardigheden kent. Wij beschikken over specialisten die zich (al meer dan 15 jaar) toeleggen op fiscale procedures en de weg binnen de rechtspraak op hun duimpje kennen. Op basis van een gedegen academische opleiding en zeer ruime ervaring weten zij de meest effectieve weg te vinden. De adviseur is partijdig maar objectief en zal zich dus inspannen om voor u het gewenste resultaat te bereiken. De adviseur zal in nauw overleg met u en uw adviseur vaststellen of u uw gelijk kunt halen en op welke wijze dat het beste kan. Dat kan door te procederen, maar ook door hernieuwd overleg met de Belastingdienst. Dit alles tegen de scherpe tarieven die u van ons gewend bent.

Onpartijdige rechter en wraking

U mag ervan uitgaan dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig naar uw situatie kijkt. Lees dit artikel voor een nadere toelichting.

Het fiscale procesrecht

Fiscaal procesrecht bevat alle regels die van toepassing zijn op de (te volgen procedure bij) geschillen die de belastingplichtige met de Belastingdienst kan hebben. De belangrijkste regels van het fiscale procesrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Daarbij zijn voor de belastingplichtige vooral de regels van rechtsbescherming van belang. Dus in de kern: hoe haal ik mijn recht?

Zoals uit bovenstaande omschrijvingen volgt, hebben formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht veel gemeen. Hierna volgt een overzicht van een aantal onderwerpen.

Onderwerpen van formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht

 • Bezwaar
 • Beroep
 • Hoger beroep
 • Cassatie
 • Rechtsbescherming
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Voorlopige voorziening
 • Kort geding
 • Wraking
 • Informatie-uitwisseling
 • Geheimhouding
 • Dwangsom
 • Inlichtingenbeschikking
 • Omkering van de bewijslast
 • Herziening
 • Schadevergoeding

Vragen over fiscale procedures

U kunt kosteloos een afspraak maken voor een oriënterend gesprek, hierbij is uw huidige adviseur of accountant van harte welkom, hij of zij beschikt immers over kennis die in de procedure van belang kan zijn.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2022
Artikel gemaakt op 23-01-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Fiscale procedures

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap