Volg ons op:

Twitter Updates

Levensloopverlofkorting

De levensloop is in 2006 ingevoerd. Het is eigenlijk de vervanger van de VUT (eerder stoppen met werken). De belangrijkste elementen zijn:

  1. Werknemer moet kiezen tussen spaarloon en levensloop.
  2. Regeling moet schriftelijk met werkgever worden overeengekomen.
  3. Opbouw maximaal 12% van het jaarinkomen.
  4. Inleg zal het sociale loon (voor uitkeringen) niet verlagen.
  5. Levensloopsaldo is niet belast in box 3.
  6. Opnemen als u 65 wordt (of eerder).
  7. Levensloopsaldo mag worden omgezet in ouderdomspensioen.
  8. Bij overlijden gaat saldo naar de erfgenamen.
  9. Maximaal 210% sparen.

Einde levensloopregeling 2012

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, deze gaat echter ook niet door. Als uw saldo lager is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u niet meer bijstorten. U kunt het geld in 2013 opnemen of ineens uitbetalen (gunstige regeling).

Als het saldo meer is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u nog gewoon opbouwen in 2012 en daarna. Over de inleg vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Overzicht

Op deze korting heeft u recht bij een reguliere opname van het levenslooptegoed.
 


Meer weten van levensloopverlofkortingAuteur(s) van levensloopverlofkorting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 19-10-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 13-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen