print sitemap zoeken disclaimer contact

Bonus zorgpersoneel

Het kabinet had al eerder een netto bonus ter grootte van EUR 1.000 toegezegd aan personeel in de zorgsector vanwege hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19 (Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals COVID-19).

Bij werknemers is het verstrekken van een nettobedrag van € 1.000 zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting en voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen al mogelijk via de werkgever, zonder aanpassing van de wet.

De werkgever wijst de bonussen aan als zogenoemd eindheffingsbestanddeel en brengt deze bonussen onder in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

Bij de subsidie die de werkgevers ontvangen vanuit het Rijk wordt rekening gehouden met een eventueel bedrag aan afgedragen of af te dragen eindheffing (overschrijding van de vrije ruimte). Een voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie voor werknemers is dat de bonus wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Voor niet-werknemers, waaronder zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaak-personeel, is gekozen voor een vergelijkbare fiscale behandeling.

In dat kader wordt voorgesteld te regelen dat de bonussen van niet-werknemers eveneens als eindheffingsbestanddeel in aanmerking kunnen worden genomen.

De huidige wetgeving bevat al een dergelijke eindheffingsregeling voor niet- werknemers, maar die regeling geldt uitsluitend voor verstrekkingen. Aangezien de bonussen geldbedragen zijn, is geen sprake van ‘verstrekkingen’, zodat (nog) die regeling niet bruikbaar is voor de bonussen.

Het vaststellen van het belastbare inkomen dan wel de belastbare winst van de niet in dienst zijnde zorgprofessional vindt op grond van de voorgestelde regeling met overeenkomstige toepassing van de genoemde eindheffingsregeling plaats.Hierdoor vormt de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst voor de niet-werknemers.Het voorgestelde eindheffingstarief over de bonussen voor niet-werknemers is 75%.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-09-2020
Artikel gemaakt op 15-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2021 Bonus zorgpersoneel in 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap