print sitemap zoeken disclaimer contact

Box 3 heffing in 2021

Prinsjesdag 2020: belasting op het vermogen

Een punt van discussie waar de Regering al langere tijd niet tot een echte oplossing komt vormt de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting (belastingheffing over sparen en beleggen).

De Hoge Raad heeft in diverse arresten aangegeven dat het forfaitair rendement dat in aanmerking wordt genomen te hoog is gelet op de rendementen die werkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Ook is er de vraag of de belastingheffing over kleine vermogen moet worden ontzien en hoe moet worden omgegaan met directeuren-aandeelhouders met aanzienlijke schulden bij hun eigen BV.

De Regering komt nu met een voorstel tot een (eerste) aanpassing.

Heffingsvrij- / belastingvrij vermogen

Het heffingvrije vermogen wordt verhoogd van € 30.846 per persoon (in 2020) naar € 50.000 per persoon (in 2021). Partners mogen het heffingvrije vermogen dus tweemaal in aanmerking nemen in het bepalen van hun gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Hiermee worden kleine vermogen niet zo snel in de belastingheffing betrokken. De raming is dat 900.000 mensen geen belasting meer gaan betalen in box 3.

Tarief box 3 stijgt

Het belastingtarief in box 3 stijgt van 30% (2020)  naar 31% (2021).

Formele aspecten box 3

De formeelrechtelijke aanpassingen moeten voorkomen dat een ophoging van het heffingvrije vermogen doorwerkt naar de vermogenstoets die in veel inkomensafhankelijke regelingen wordt gehanteerd.

Gevolg van het voorkomen van deze doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen, is dat belastingplichtigen met een vermogen van € 31.430 (per 2021) nog steeds aangifte inkomstenbelasting over box 3 moeten doen, ook al wordt het heffingvrije vermogen verhoogd tot € 50.000.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-wet-aanpassing-box-3

Meer weten van box 3 in 2021

Deel deze pagina

Laatste update op 15-09-2020
Artikel gemaakt op 15-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2021 Box 3 in 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap