print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

De afstandsverkopenregeling

Verkoopt u goederen aan particulieren in de EU? Let op de afstandsverkopenregeling!

Met ingang van 1 juli 2021 verandert de btw-regelgeving voor e-commerce. U (of uw klant) krijgt hiermee te maken, indien er goederen worden verkocht aan particulieren in Europa. Voorts vallen bepaalde online diensten onder deze regeling. Bijkomende voorwaarde is dat de verkoper zorgdraagt voor het bezorgen van de goederen. Dit worden ook wel afstandsverkopen genoemd.

In dit artikel gaan wij in op de wijzingen per 1 juli 2021.

Wanneer is de afstandsverkopenregeling van toepassing?

U (of uw klant) kan met deze regeling te maken krijgen, indien prestaties plaatsvinden voor particulieren, ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten of rechtspersonen die geen btw-ondernemer zijn. Dit artikel gaat daarnaast over grensoverschrijdende verkopen binnen de EU. Wij beschrijven eerst de huidige regeling en gaan daarna in op de nieuwe regeling.

De huidige regeling bij afstandsverkopen

De huidige regeling maakt gebruik van drempelbedragen die per land worden getoetst. Daarbij geldt dat, indien de drempel wordt overschreden, een btw-plicht in die specifieke lidstaat ontstaat. Zolang de ondernemer onder de afstandsverkopenregeling niet aan het drempelbedrag komt, brengt hij Nederlandse btw in rekening. De ondernemer dient zich vervolgens in alle lidstaten waar hij btw is verschuldigd, bij de plaatselijke Belastingdienst aan te melden en aan de administratieve voorwaarden te voldoen. Overigens geldt de jaardrempel niet, indien u in het vorige jaar de drempel hebt overschreden.

Ondernemers hebben een optie-mogelijkheid. Dit betekent dat zij ervoor mogen kiezen om, ongeacht de drempeloverschrijding, buitenlandse btw in rekening te brengen. Hiervoor is een verzoek aan de Belastingdienst noodzakelijk.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Voorbeeld huidige afstandsverkopenregeling

De ondernemer in ons voorbeeld is in Nederland gevestigd. Hij levert voor € 150.000 aan Duitsland en voor € 15.000 aan België. In Nederland vinden leveringen plaats voor een bedrag van € 65.000. Alle leveringen naar het buitenland kwalificeren voor de afstandsverkopenregeling zoals die momenteel in de wet is opgenomen. De drempel in Duitsland is € 100.000 en de drempel in België is € 35.000. Wij veronderstellen dat deze ondernemer geen gebruik heeft gemaakt van de optie-mogelijkheid en in het vorige jaar de drempels niet heeft overschreden.

De toetsing vindt nu plaats per land. De Nederlandse leveringen zijn geen afstandsverkopen. De ondernemer kan volstaan met het in rekening brengen van Nederlandse btw. Met betrekking tot de leveringen in België, geldt dat het drempelbedrag niet wordt overschreden. De ondernemer kan hier Nederlandse btw in rekening brengen. Tot slot de leveringen naar Duitsland. Deze leveringen overschrijden de grens van € 100.000. Afhankelijk van de situatie in het voorafgaande jaar en het mogelijke gebruik van de optieregeling, is nu sprake van het volledig in rekening moet brengen van Duitse btw, of het in rekening brengen van Duitse btw over de overschrijding.

Deze ondernemer moet zich uiteraard in Nederland melden bij de Belastingdienst, maar ook in Duitsland.

Afstandsverkopen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 vervallen de huidige drempelbedragen. Er is dan btw verschuldigd in het land waar de afnemer woont. Dit wordt wel het bestemmingslandbeginsel genoemd. Voor zeer kleine ondernemers is er nog een uitzonderingsregel. Indien het totaal aan afstandsverkopen niet meer bedraagt dan € 10.000, dan hoeft de ondernemer geen buitenlandse btw in rekening te brengen. Ook hier geldt de optie-mogelijkheid. De drempel van € 10.000 geldt niet per lidstaat, maar voor de gehele unie. Om administratieve lastenverzwaringen voor ondernemers tegen te gaan, wordt de OSS-regeling uitgebreid. Wij gaan daar in de volgende paragraaf op in.

OSS (éénloketregeling) per 1 juli 2021

De ondernemer zou, zonder nadere regels, in alle landen waar hij onder de regeling afstandsverkopen levert, zich bij de Belastingdienst moeten aanmelden. Dit verandert. Voortaan kan de ondernemer aangifte doen in het eigen land, via het one stop shop principe (OSS). Dit wordt ook wel de éénloketregeling genoemd. De ondernemer doet dan in Nederland aangifte bij de Nederlandse Belastingdienst. Hij draagt hier zowel de Nederlandse als de eventuele buitenlandse btw af. De Belastingdiensten uit de EU-lidstaten gaan onderling zorgen voor een juiste verrekening.

Voorbeeld afstandsverkopenregeling per 1 juli 2021

Wij halen ons voorbeeld over de huidige afstandsverkopenregeling nogmaals aan. De ondernemer in ons voorbeeld is in Nederland gevestigd. Hij levert voor € 150.000 aan Duitsland en voor € 15.000 aan België. In Nederland vinden leveringen plaats voor een bedrag van € 65.000. Alle leveringen naar het buitenland kwalificeren voor de afstandsverkopenregeling zoals die per 1 juli 2021 in de wet is opgenomen. Wij veronderstellen dat deze ondernemer geen gebruik heeft gemaakt van de optie-mogelijkheid en in het vorige jaar de drempel van € 10.000 niet heeft overschreden.

De ondernemer levert voor meer dan € 10.000 onder de afstandsverkopenregeling naar andere EU-lidstaten. Dit maakt dat de tegemoetkoming voor kleine ondernemers, geen toepassing vindt. De uitwerking is als volgt. De Nederlandse verkopen zijn geen afstandsverkopen en hierover moet Nederlandse btw worden berekend. De verkopen naar Duitsland moeten worden voorzien van Duitse btw en de verkopen naar België, van Belgische btw.

De ondernemer kan al deze btw aangeven in Nederland. De Belastingdienst draagt zorg voor de verdere afwikkeling en betaling naar andere lidstaten.

Andere wijzigingen

In dit artikel zijn wij ingegaan op de afstandsverkopenregeling. Er verandert echter meer. Zo verdwijnt ook de vrijstelling voor invoer door particulieren. Op dit moment kunt u tot een bedrag van € 22 aan producten buiten de EU bestellen, zonder dat u bij de invoer btw bent verschuldigd. Dit is vanaf 1 juli 2021 niet meer het geval. U zult dus merken dat producten die u, bijvoorbeeld, bij Ali Baba besteld, duurder worden. Daarbij geldt dat tot € 150 de btw geïnd en afgedragen kan worden door de postbezorger. Vertegenwoordigt de bestelling een hogere waarde, dan moet de leverancier btw afdragen. De leverancier kan zich registreren in een EU-lidstaat en daar gebruik maken van het OSS-systeem voor zijn leveringen door de hele EU.

Meer weten

Deze nieuwe regels leiden ertoe dat meer ondernemers dan voorheen, btw verschuldigd zijn in andere EU-lidstaten. Deze regeling is echter complex. Zo zijn er diverse goederen uitgesloten van de afstandsverkopenregeling. Wilt u hier meer over weten of heeft u andere btw-vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Bovenkant formulier

Bekijk hier de whitepapers betreffende de nieuwe e-commerce regels:

E-commerce voor elektronische interfaces

E-commerce voor verkopers

Meer weten van de afstandsverkopenregeling

Deel deze pagina

Laatste update op 15-03-2021
Artikel gemaakt op 04-02-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting De afstandsverkopenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap