print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Belastingplan 2017

Belastingplan 2017

Op 20 september 2016 zijn de plannen voor 2017 op fiscaal gebied bekendgemaakt. Via onze site zullen wij u hierover informeren. Het betreft de volgende bescheiden:

 1. Belastingplan 2017 (downloaden)
 2. Advies RvS Belastingplan 2017 (downloaden)
 3. Nader Rapport Belastingplan 2017 (downloaden)
 4. Overige fiscale maatregelen 2017 (downloaden)
 5. Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (downloaden)
 6. Pensioen in eigen beheer (downloaden)
 7. Fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (downloaden)

Het belastingplan is eind 2016 goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens is er een verzamelbesluit uitgebracht, dit kunt u hier raadplegen.

Wat heeft men in petto?

De belangrijkste maatregelen zijn:

 1. Inkomstenbelasting:
  • Algemene heffingskorting + € 48;
  • Kindgebonden budget 1e en 2e kind + € 100;
  • Ouderenkorting + € 215;
  • Eindpunt 3e schijf -/- € 400;
  • Arbeidskorting -/- € 46;
  • Afbouwgrens arbeidskorting -/- € 1.500;
  • Verhoging zorg- en huurtoeslag;
  • Beloning van buitenlandse bestuurders en commissarissen van Nederlandse vennootschappen worden in Nederland belastbaar. 
  • De fiscale aftrek voor monumentenpanden alsmede die voor scholingsuitgaven worden afgeschaft en omgezet in niet-fiscale uitgavenregelingen met een beperkter budget.
 2. Loonbelasting:
  • Pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd:
   • Opbouw nieuwe aanspraken is niet meer mogelijk;
   • De aanspraak kan geruisloos worden afgestempeld tot de fiscale waarde;
   • Gedurende een periode van 3 jaar mag de opgebouwde pensioenaanspraak worden afgekocht;
   • Bij afkoop in 2017 geldt een vrijstelling van 34,5%; in 2018 van 25%; in 2019 van 19,5%;
   • De aanspraak mag ook worden omgezet in een bankspaarregeling bij de eigen B.V.;
   • Wordt flexibeler en er komt een mogelijkheid om het pensioen af te kopen / van de balans te verwijderen.
 3. Vennootschapsbelasting: 
  • Eerste schijf (20%) wordt verlengd naar € 250.000 in 2018; € 300.000 in 2020; € 350.000 in 2021;
  • Innovatiebox wordt aangepast; nieuwe toegangs- en kwalificatievoorwaarden;
  • Rente-aftrek in de overnameholding wordt beperkt;
  • Start-ups worden gestimuleerd door beperking van het gebruikelijk loon;
  • Teruggaaf dividendbelasting voor buitenlands belastingplichtige wordt versoepeld.
  • SNS Reaal N.V. wordt belastingplichtig.
 4. Omzetbelasting:
  • Kavels en percelen kwalificeren eerder als bouwterrein voor de omzetbelasting;
  • BTW-vrijstelling voor watersportorganisaties wordt aangepast.
 5. Overig:
  • De exportheffing afvalstoffenbelasting wordt op nihil gesteld;
  • De afvalstoffenbelasting wordt verhoogd met € 1,15;
  • Bedrijfsopvolgingregeling geldt niet meer voor indirecte belangen.
 6. Schenkingsrecht:
  • De vrijstelling van € 100.000 is eenmalig, maar mag worden verspreid over 3 kalenderjaren.
 7. Belastingontwijking en constructies worden aangepakt:
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling (de VBI) wordt aangepast: eerst in Box 2 afrekenen; Box-hoppen binnen 18 maanden is niet toegestaan; forfaitair rendement wordt gekoppeld aan percentage in Box 3;
  • Misbruik van afgezonderd particulier vermogen (de APV) wordt aangepakt.

Conclusie

Dit is pas een eerste aanzet en er zullen nog vele artikelen volgen over dit onderwerp.

Al met al weinig nieuws, maar dit is al jaren zo !

Meer weten van belastingplan 2017

Deel deze pagina

Laatste update op 26-07-2017
Artikel gemaakt op 09-08-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2017

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap