Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Belastingen Uitstel aangifte Inkomstenbelasting

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Inleiding

Uw aangifte inkomstenbelasting 2008 moet zijn ingeleverd vóór 1 april 2009. De aangifte vennootschapsbelasting 2008 moet binnen zijn per 1 juni 2009. Als u uitstel wilt voor het indienen van de aangifte, kan dit zowel schriftelijk als telefonisch. U krijgt altijd uitstel (zonder opgaaf van reden) tot 1 juli 2009 (inkomstenbelasting) of 1 augustus 2009 (vennootschapsbelasting).

Telefonisch uitstel vragen

Uitstel kunt u eenvoudig telefonisch aanvragen via 0800 0568. Het is van belang dat u uw sofinummer of Landelijk Vast nummer (bij B.V. / N.V.) bij de hand heeft. Dit nummer staat op uw aangiftebiljet.

Schriftelijk uitstel vragen

Schrijft u een brief aan de de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel, een voorbeeld:

Belastingdienst ..............................
Postbus ......
Te ..............................

Plaats, datum
Uw sofinummer: ...............Betreft: uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2008 tot 1 juli 2009Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij verzoek ik u om uitstel te verlenen voor de door mij in te dienen aangifte inkomstenbelasting over 2008. Ik verzoek u dit uitstel te verlenen tot 1 juli 2009. Kunt u mij dit verzoek schriftelijk bevestigen ?

Hoogachtend,

Uw naam

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Overeenkomsten Fiscaal Belastingen Uitstel aangifte Inkomstenbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap