print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Belastingen

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Inleiding

Uw aangifte inkomstenbelasting 2008 moet zijn ingeleverd vóór 1 april 2009. De aangifte vennootschapsbelasting 2008 moet binnen zijn per 1 juni 2009. Als u uitstel wilt voor het indienen van de aangifte, kan dit zowel schriftelijk als telefonisch. U krijgt altijd uitstel (zonder opgaaf van reden) tot 1 juli 2009 (inkomstenbelasting) of 1 augustus 2009 (vennootschapsbelasting).

Telefonisch uitstel vragen

Uitstel kunt u eenvoudig telefonisch aanvragen via 0800 0568. Het is van belang dat u uw sofinummer of Landelijk Vast nummer (bij B.V. / N.V.) bij de hand heeft. Dit nummer staat op uw aangiftebiljet.

Schriftelijk uitstel vragen

Schrijft u een brief aan de de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel, een voorbeeld:

Belastingdienst ..............................
Postbus ......
Te ..............................

Plaats, datum
Uw sofinummer: ...............Betreft: uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2008 tot 1 juli 2009Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij verzoek ik u om uitstel te verlenen voor de door mij in te dienen aangifte inkomstenbelasting over 2008. Ik verzoek u dit uitstel te verlenen tot 1 juli 2009. Kunt u mij dit verzoek schriftelijk bevestigen ?

Hoogachtend,

Uw naam

Meer weten van uitstel aangifte inkomstenbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 26-10-2012
Artikel gemaakt op 05-03-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Belastingen Uitstel aangifte Inkomstenbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap