print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Investeringsaftrek verhuurde woning

Investeringsaftrek voor verbouwing (deel) woning tot Airbnb

Meneer en mevrouw Suikerbrood kopen eind 2016 een woning en laten die verbouwen, waardoor een gedeelte vrijkomt voor verhuur op Airbnb. In het andere deel gaan ze wonen. Ze pakken het grondig aan en richten een vof op waarin ze beiden vennoot worden. Die vof verhuurt het Airbnb-deel. Dat vormt een onderneming en de winsten zijn daarmee belast in box 1. Er is dus geen gedoe over box 1 of box 3, zoals in het befaamde tuinhuisjesarrest.

Energie investeringsaftrek

 • 2023: 45,5% met maximum van € 136.000.000
 • 2024: 40% met maximum van € 149.000.000

Milieu investeringsaftrek

 • Maximum percentage : 45% (2023 / 2024)
 • Middenpercentage : 36% (2023 / 2024)
 • Minimumpercentage: 27% (2023 / 2024)

Investeringsaftrek 2024

Ondernemers die in 2024 gaan investeren kunnen sommige investeringen sneller afschrijven en daarnaast gebruik maken van de investeringsaftrek. De regelingen zouden eindigen per 1 januari 2024 edoch zijn verlengd tot 31 december 2028. De percentages voor de EIA zijn wel verlaagd van 45,% tot 40% Feitelijk zijn er 4 regelingen namelijk

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie investeringsaftrek
 3. Milieu investeringsaftrek
 4. VAMIL

Tabel investeringsaftrek 2024

Investeringsaftrek 2024 

Aftrek  

 0 - 2.600    0%
 2.601 - 67.765    28%
 67.765 - 129.194    19.535
 129.194 - 387.580    19.535 -/- 7,56% van investering boven 129.194
     

Investeringen en fiscaal voordeel bij Airbnb

Omdat investeringen van een onderneming in bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor investeringsaftrek (in casu kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), claimt de vof Suikerbrood de aftrek ook voor de investeringen in de Airbnb. De belastinginspecteur is het er nog wel mee eens dat de Airbnb een bedrijfsmiddel is, maar accepteert de aftrek echter niet en wijst daarbij op de uitsluiting van investeringen in woonhuizen. Hij vindt de Airbnb dus een woning.

De rechter oordeelt echter dat de Airbnb geen woning is (‘niet bestemd om als woning te worden gebruikt’). Dat grondt hij op de beperkte ruimte in de gastenkamers en de minimale faciliteiten, waardoor niet aannemelijk is dat de gasten langere tijd in de kamers kunnen verblijven en deze, al dan niet tijdelijk, als woning kunnen gebruiken. Daarmee is er geen sprake van een woning en bestaat aanspraak op investeringsaftrek.

Investeringsaftrek 2023

Ondernemers die in 2023 gaan investeren kunnen sommige investeringen sneller afschrijven en daarnaast gebruik maken van de investeringsaftrek. Feitelijk zijn er 4 regelingen namelijk

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie investeringsaftrek
 3. Milieu investeringsaftrek
 4. VAMIL
Belastingtip ! Investeren tussen de € 63.716 en € 117.991 levert het grootste voordeel op

Investeringsaftrek 2023

 • minder dan € 2.600: 0%
 • investering € 2.601 - € 63.716 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 63.716- € 117.991 : € 17.841
 • investering € 117.992 - € 353.973 : € 17.841 verminderd met 7,56% van investeringen boven € 117.991
 • investeringen meer dan € 353.973: 0%

Investeringaftrek 2022

 • minder dan € 2.400: 0%
 • investering € 2.401 - € 59.939 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 59.940- € 110.998 : € 16.874
 • investering € 110.998 - € 332.994 : € 16.874 verminderd met 7,56% van investeringen boven € 110.998
 • investeringen meer dan € 332.994 : 0%

Investeringaftrek 2021

 • minder dan € 2.400: 0%
 • investering € 2.400 - € 59.170 : 28% van het investeringsbedrag
 • investering € 59.171- € 109.574: € 16.568

Advies fiscaal jurist inzake Airbnb

Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

Tegen deze uitspraak van de rechtbank heeft de belastinginspecteur hoger beroep aangetekend. Het is dus nog afwachten wat de rechter in hoger beroep ervan vindt en daarna wellicht nog de Hoge Raad. Daar zal zich ook moeten uitkristalliseren wanneer een Airbnb een woning is en wanneer nog (net) niet.

Al met al dus (voorlopig) een mooie opsteker voor de belastingplichtigen die investeren in Airbnb. Nu het creëren van ruimte in de eigen woning voor Airbnb vrijwel altijd leidt tot het belasten van inkomsten daaruit, wordt het dus zaak ook aanspraak te maken op de fiscale geneugten daarvan.

Ook menen wij dat de belastinginspecteur in deze zaak terecht geen beroep heeft gedaan op de uitsluitingsgrond voor de aftrek dat het bedrijfsmiddel aan derden ter beschikking wordt gesteld. Naar onze mening gaat die terbeschikkingstelling op in het totaalpakket van diensten, waarvan het gebruik van de ruimte een niet zo overheersend element was dat gezegd zou moeten worden dat er sprake was van terbeschikkingstelling aan derden.

Bent u ook van plan te investeren in een Airbnb in uw woning, neem dan contact met ons op. Regelmatig slagen we erin de Airbnb toch buiten de belastingheffing te krijgen, maar als dat niet lukt, kunnen we natuurlijk wel helpen uw investering te gelde te maken.

Bron Airbnb fiscaal

Rechtbank Zeeland - West-Brabant 10 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4689

Hoge Raad 18 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1448

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 09-11-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Airbnb en investeringsaftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap