Volg ons op:

Kennisbank

Twitter Updates

Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

Als u door een erfenis of schenking een onderneming in uw bezit krijgt, dan moet u hierover erfbelasting of schenkbelasting betalen. Als u de onderneming voortzet en de aandelen behoudt, dan is het mogelijk dat u een grote vrijstelling krijgt voor de erf- of schenkbelasting. Ook krijgt u dan uitstel van betaling voor de te betalen belasting.

Uitspraak Rechtbank Gelderland over bedrijfsopvolging en voortzetten onderneming

De Rechtbank Gelderland moet oordelen over het volgende:

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteit

  1. De schenker / erflater moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar).
  2. De verkrijger / erfgenaam moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
  3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een B.V. gaat, mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een B.V. met enkel beleggingen.
  4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak.
  5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
  6. De faciliteit geldt (soms) ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS-panden die privé-eigendom zijn.

Bron bedrijfsopvolgingsfaciliteit en rechtspraak

Rechtbank Gelderland d.d. 8 mei 2014.


Meer weten van bedrijfsopvolging onderneming voortzettenAuteur(s) van bedrijfsopvolging onderneming voortzetten


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 20-05-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 20-05-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen