print sitemap zoeken disclaimer contact

Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

Als u door een erfenis of schenking een onderneming in uw bezit krijgt, dan moet u hierover erfbelasting of schenkbelasting betalen. Als u de onderneming voortzet en de aandelen behoudt, dan is het mogelijk dat u een grote vrijstelling krijgt voor de erf- of schenkbelasting. Ook krijgt u dan uitstel van betaling voor de te betalen belasting.

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Uitspraak Rechtbank over BOR en voortzetten onderneming

De Rechtbank Gelderland moet oordelen over het volgende:

 • De heer A komt in 2007 te overlijden.
 • Tot het vermogen van A behoort een onderneming.
 • De erfgenaam (de heer X) doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, deze wordt toegekend (er wordt een conserverende aanslag opgelegd).
 • In 2008 wordt de melkveetak verkocht door X (er wordt een herinvesteringsreserve gevormd).
 • De herinvesteringsreserver is er in 2011 nog steeds, dit is waarschijnlijk de reden dat de inspecteur ziet dat een deel van de onderneming is verkocht en dat er niet is geherinvesteerd.
 • De melkveetak is verkocht en er wordt gestart met de verkoop van mais en gras (een andere activiteit).
 • Er wordt een navorderingsaanslag opgelegd, omdat de onderneming niet is voortgezet (maar deels verkocht).
 • X komt in 2012 te overlijden, de ergenamen maken bezwaar en komen in beroep bij de Rechtbank.
 • De Rechtbank is van mening dat de navorderingsaanslag (op grond van artikel 16 AWR) terecht is opgelegd.
 • Er is geen sprake van een ambtelijk verzuim.
 • De oorspronkelijke onderneming is niet gedurende 5 jaar voortgezet en hiermee is er (achteraf gezien) niet voldaan aan de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteit

 1. De schenker / erflater moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar).
 2. De verkrijger / erfgenaam moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
 3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een B.V. gaat, mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een B.V. met enkel beleggingen.
 4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak.
 5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
 6. De faciliteit geldt (soms) ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS-panden die privé-eigendom zijn.

Bron bedrijfsopvolgingsfaciliteit en rechtspraak

Rechtbank Gelderland d.d. 8 mei 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 20-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Rechtspraak bedrijfsopvolging Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap