print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling bij meerdere auto's

Bijtelling op jaarbasis en niet per auto

De bijtellingsgrens geldt per jaar en niet per auto, dit kan vervelende gevolgen hebben.

Voorbeeld meerdere auto's van de zaak per jaar

U rijdt in een jaar gedurende 4 maanden een auto zonder enig prive gebruik (geen bijtelling). Vervolgens gaat u 3 maanden rijden met een prive auto, de auto van uw werkgever gebruikt u niet meer. In de laatste 5 maanden van het jaar krijgt u een nieuwe auto van uw werkgever waarmee u wel prive gaat rijden. Hoe ziet de bijtelling er dan uit?

Procedure bij meerdere auto's van de zaak

Het Gerechtshof Den Bosch (uitspraak d.d. 21 maart 2014)  krijgt de volgende casus voorgelegd;

  • de heer X rijdt gedurende 4 maanden een auto van de zaak zonder dat hij hier prive mee heeft gereden (periode 1)
  • de heer X rijdt vervolgens gedurende 3 maanden met een prive auto en heeft dan geen auto meer via zijn werkgever (periode 2)
  • de laatste 5 maanden van het jaar krijgt de heer X weer een auto van zijn werkgever, met deze auto rijdt hij wel prive (periode 3)

De centrale vraag is of er alsnog moet worden bijgesteld over periode 1. De heer X heeft immers op jaarbasis meer dan 500 kilometer prive gereden met de auto uit periode 1 en 3. Het Gerechtshof is van mening dat er over periode 1 alsnog een bijtelling moet worden toegepast. De heer X heeft met de eerste auto minder dan 500 kilometer gereden en met de andere auto (periode 3) meer dan 500 kilometer. De kilometergrens geldt immers op jaarbasis en niet per auto !

Bijtelling meerdere auto’s van de zaak

Als de DGA / werknemer over meerdere auto’s van de zaak beschikt, is het op basis van een redelijke wetstoepassing, onder voorwaarden, mogelijk de bijtelling graag beperkt te houden tot één auto. De Belastingdienst kijkt voor de vraag of de bijtelling van de auto van de zaak beperkt kan worden tot één auto naar de gezinssamenstelling en het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Ook wordt gekeken naar het aantal gezinsleden dat werkzaam is binnen de onderneming van de DGA. Als de gezinsleden niet werkzaam zijn binnen de onderneming en daarnaast in privé, per rijbewijs een auto beschikbaar is, hoeft de DGA maar over één auto een bijtelling voor privégebruik in aanmerking te nemen. Tot en met 2021 werd voor de bijtelling van de DGA in dit geval uitgegaan van de bijtelling voor de auto met de hoogste cataloguswaarde. Dit beleid was gunstig voor DGA’s die een (klassieke) youngtimer op de zaak hadden staan. Deze youngtimers hebben overwegend een hoge catalogusprijs, maar de bijtelling is beperkt; voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een bijtelling van 35% van de waarde in het economisch verkeer van de auto.   

Nieuwe regeling bijtelling bij meerdere auto's sinds 2022 

De berekening van de bijtelling gaat in 2022 veranderen! De voorwaarden blijven ongewijzigd. Nu geldt echter niet langer de hoogste catalogusprijs die in aanmerking wordt genomen voor de bijtelling voor privégebruik van de DGA, maar de hoogste bijtelling. Voor DGA’s die de beschikking hebben over een youngtimer zal deze wijziging veelal nadelig uitpakken omdat doorgaans de bijtelling niet meer plaatsvindt voor de youngtimer (35% van de waarde in het economisch verkeer), maar over de nieuwe auto’s (22% van de catalogusprijs).

Noot fiscaal jurist over meerdere bijtellingen

Een voorbeeldcasus hoe het niet moet. Vooraf is best te regelen dat er over 1 auto moet worden bijgeteld. Dit kan enkel via een juiste fiscale aanvraag met beroep op relevante besluiten en wetgeving. Wij verzorgen met enige regelmaat dergelijke aanvragen met succes. Vragen? Bel of mail gerust. In 2022 wordt de regeling voor de bijtelling bij meerdere auto's aangepast.

Veel DGA's zullen een afspraak met de Belastingdienst hebben gemaakt over de bijtelling bij meerdere auto's. Vraag is uiteraard of deze beleidswijziging consequenties heeft als er een afspraak is gemaakt met de belastingdienst. Eerdere goedkeuringen van de Belastingdienst tot 2021  blijven van toepassing tenzij sprake is van verandering van relevante feiten en omstandigheden, of wijziging van wet- en regelgeving. In sommige afspraken met de belastingdienst staat niets opgenomen over wetswijzigingen, in bepaalde afspraken staat echter ook dat de afspraak komt te vervallen bij een wetswijziging, wijziging van regelinggeving of de uitleg ervan.

Van een wetswijziging is weliswaar geen sprake (staat immers in het handboek loonheffingen), maar wel van een wijziging van de uitleg c.q. het beleid. Nu de wijziging in 2021 is aangekondigd en met ingang van 2022 zijn beslag krijgt, kunnen aan de eerdere goedkeuring geen goedkeuring meer worden ontleend.

Conclusie: lees uw afspraak met de Belastingdienst en pas indien nodig uw bijtelling vanaf 2022 aan !

Bron uitspraak auto van de zaak

Gerechtshof Den Bosch d.d. 21 maart 2014

Hoge Raad d.d. 14 juni 2013

Hoge Raad d.d. 17 december 1997

Deel deze pagina

Laatste update op 22-12-2021
Artikel gemaakt op 07-04-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling bij meerdere auto's

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap