print sitemap zoeken disclaimer contact

Maximale immateriële schadevergoeding fiscale procedure

In onze blog Immateriele Schadevergoeding bij fiscale procedures schreven we over de immateriële schadevergoeding als een fiscale procedure wel erg lang duurt. Daarin liepen we beetje te klagen over kantoren die procedures voerden over (bijna) niets en slechts met het oogmerk te verdienen aan de proceskostenvergoeding en de immateriële schadevergoeding.

Onze klaagzang is gehoord en beantwoord door de Hoge Raad (althans, dat willen we graag geloven).

De Hoge Raad constateert het volgende:
  • Zoals blijkt uit de conclusie van de Advocaat-Generaal, worden in sterk toenemende mate belastingprocedures over een belang van meer dan € 15 gevoerd in de hoop en verwachting een vergoeding van immateriële schade en een daaraan gekoppelde vergoeding van proceskosten te verkrijgen vanwege een overschrijding van de redelijke termijn.”

Forse verhoging bagatelgrens door Hoge Raad bij fiscale procedures

De heer X procedeert om het principe en 0,80 cent aan invorderingsrente. Het Gerechtshof was van mening dat X, ondanks de termijnoverschrijding, geen recht heeft op immateriele schadevergoeding omdat het financiele belang minder is dan dan de bagatelgrens van € 15. Deze breng is genoemd in een eerder arrest van de Hoge Raad .

  • De Hoge Raad is er nu ook wel klaar mee en besluit de ondergrens - bij een termijn overschrijding van korter dan 12 maanden - te verhogen tot € 1.000.
  • Bij een langere termijnoverschrijding mag de rechter naar eigen inzicht de zaak invullen !

Eindelijk !

Dat is reden om er eens flink het mes in te zetten. Daarbij wordt inspiratie opgedaan in strafzaken en fiscale boetezaken, alwaar belangen onder de € 1.000 in de regel geen reden zijn tot matiging van de straf wegens termijnoverschrijding. De ondergrens van € 15 wordt aanzienlijk opgehoogd. (betrappen we hier onze hoogste rechter op een foutje? ‘van meer dan € 15’ moet toch zijn minder…)

Schade vergoeding in fiscale procedures

Niet meer zeuren onder de € 1.000.

De Hoge Raad schrijft het iets vriendelijker:

  • In zo’n geval mag zonder meer worden verondersteld dat de lange duur van de procedure niet of nauwelijks tot spanning en frustratie bij de belanghebbende heeft geleid. 
Schade vergoeding bij korter dan 1 jaar wachten

Als het minder dan een jaar te lang heeft geduurd en het belang blijft onder die € 1.000, krijg je geen schadevergoeding. In zo’n geval mag zonder meer worden verondersteld dat de lange duur van de procedure niet of nauwelijks tot spanning en frustratie bij de belanghebbende heeft geleid.

Schade vergoeding bij langer dan 1 jaar wachten

Als het langer dan een jaar te lang duurt en het bedrag blijft onder de € 1.000, handelt de rechter naar bevind van zaken. De grens van € 1.000 wordt bepaald op de hoogte van het bestreden deel van de aanslag (met rente).

Krijg je een aanslag van € 5.000 en je meent dat het € 3.000 moet zijn, is het belang € 2.0000. Meen je dat de aanslag € 4.500 moet zijn, kom je niet aan de € 1.000. Belachelijke standpunten worden niet meegenomen.

Nadere voorwaarde immateriele schadevergoeding
  • Als het belang niet direct duidelijk is (bijvoorbeeld bij de WOZ), moet je als belastingplichtige wel aannemelijk maken dat je de € 1.000 haalt.
  • Als het van belang is voor meer jaren, mag dat belang voor die jaren ook worden meegeteld.
  • Allerlei nevenzaken worden niet meegewogen (vb. proceskosten, griffierechten, wettelijke rente, (im)materiële schade en dwangsommen).

Noot fiscaal jurist inzake immateriele schadevergoeding in fiscale procedures

Zijn we nu blij? Ja, want we hebben een ontzettend leuk vak. Genuanceerder. € 1.000 blijft toch echt geld en het is zuur al je lang op gerechtigheid moet wachten. Financiële genoegdoening krijg je niet meer voor al dat wachten. Aan de andere kant kun je nog steeds elk fiscaal geschil bij de rechter brengen (in de hier besproken zaak ging het om € 0,80).

Als je wint, krijg je de belasting terug (en een schamele proceskostenvergoeding). Dat is altijd nog beter dan een soort verlofstelsel waarin je bepaalde zaken (onder bijvoorbeeld € 1.000) niet meer bij de rechter kunt leggen. Dat is een spookbeeld dat opdoemt als de rechtspraak volledig verstopt raakt. Laten we dus onze zegeningen tellen en deze aflaat slikken. Heeft u nu ook een geschilletje, leg het even bij een van onze adviseurs neer. Ook onder de € 1.000, want vooraf geven wij veelal een offerte.

Jurisprudentie bij Immateriële schadevergoeding fiscale procedure

Hoge Raad 14 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:853

Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:292

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 26 oktober 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:3789

Parket bij de Hoge Raad 17 november 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1042

Hulp nodig bij fiscale procedure? Vraag eens de echte expert om een offerte

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-06-2024
Artikel gemaakt op 14-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Rechtspraak formeel belastingrecht Immateriele schadevergoeding bij fiscale procedures

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap