print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Late ondertekening POK voldoet voor WVA

Op 15 mei 2018 heeft Hof Arnhem - Leeuwarden zich gebogen over één van de belangrijkste, nog openstaande vragen in WVA-procedures:

Doet de datum waarop alle partijen een handtekening hebben gezet onder de praktijkovereenkomst er toe?

Hiermee heeft het Hof weer een belangrijke stap gezet voor ondernemers die formeel en materieel aan alle voorwaarden voldoen, maar waar één of meerdere contractpartijen de praktijkovereenkomst (POK), later dan de startdatum van de opleiding van een handtekening hebben voorzien. De ervaring leert ons dat dit er veel zullen zijn.

Voordat we te vroeg juigen er is cassatieberoep aangetekend. Op 14 december 2018 heeft de Hoge Raad haar arrest gewezen. De Hoge Raad is het niet eens met het Gerechtshof. Alle natte handtekening moeten zijn gezet !

Late ondertekening POK en WVA

De ondernemer, een garagebedrijf, heeft 55 werknemers enkele deelkwalificaties laten volgen van een tweetal in het crebo-register geregistreerde opleidingen. Beide opleidingen zijn gestart per 1 oktober 2011. De POK is opgesteld en door alle vier partijen ondertekend. Het kenniscentrum heeft echter pas op 26 maart 2012 een handtekening gezet. Van 15 werknemers kon om uiteenlopende redenen geen certificaat worden verstrekt.

Van belang is verder dat de Inspectie van Onderwijs de opleidingen als kwalitatief ondermaats heeft beoordeeld en dat de onderwijsinstelling ten aanzien van één van de opleidingen een waarschuwing heeft gekregen.

In geschil is of de ondernemer recht heeft op WVA en zo ja, of dit recht ook bestaat voor de periode waarin nog niet alle partijen de POK hadden ondertekend, periode 1 oktober 2011 – 26 maart 2012.

Het Hof oordeelt dat een certificaat voldoende is om de beroepspraktijkvorming (BPV) aannemelijk te maken. De Inspecteur slaagt er vervolgens niet in om tegenbewijs te leveren. Het rapport van de Onderwijsinspectie kan de Inspecteur niet helpen omdat dit rapport niets zegt over gevolgde BPV. Ook de stelling van de Inspecteur dat de ondernemer maar vijf portfolio’s, met ogenschijnlijk summiere inhoud, heeft verstrekt doet niet ter zake. De Inspecteur is immers niet bevoegd om de kwaliteit van de opleiding te toetsen. Tot zover niets nieuws.

Over de ‘late’ ondertekening zegt het Hof echter dat de ondertekening van de POK slechts een bevestiging is van eerder gemaakte afspraken tussen de onderwijsinstelling en de deelnemer. Immers, de deelnemer is per 1 oktober 2011 als student ingeschreven, wat impliceert dat op moment van inschrijving aan alle vereisten voor inschrijving is voldaan. De inschrijvingsbepalingen in de WEB dienen daarnaast slechts de belangen van de student en de onderwijsinstelling. Het Hof bedoelt hier waarschijnlijk mee te zeggen dat deze bepalingen niet zijn geschreven met als doel om belastingheffing mogelijk te maken. Verder oordeelt het Hof dat het toezicht op naleving is opgedragen aan de Onderwijsinspectie, het is niet aan de Inspecteur of belastingrechter om dit te toetsen.       

Noot fiscaal jurist POK en WVA 

Onderhavige uitspraak betreft één van de nog resterende speerpunten van de Belastingdienst en is daarmee van groot belang voor de praktijk. Dat de Hoge Raad eind 2018 iets anders heeft beslist verrast niet helemaal. De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 geoordeeld dat de Belastingdienst met voldoende zekerheid moet kunnen vaststellen of alle partijen zich in een loontijdvak hebben verbonden aan de inhoud van de POK. Een oordeel welke ruimte laat voor discussie. Een uitleg zou echter kunnen zijn dat de overeenkomst getekend moet zijn om WVA in een tijdvak te kunnen claimen. In het licht van de artikel 11d verklaring (deze ondervangt tijdelijk de ondertekening) is deze uitleg niet onlogisch. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven, claimen van WVA verminderingen mag pas als alle handtekeningen zijn gezet.    

Belangrijk voor de praktijk: in deze procedure was er geen BBL verklaring !

Bron POK en WVA

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4408.

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:38.

Hoge Raad 14 december 2018 ECLI:NL:2018:2259

Deel deze pagina

Laatste update op 14-12-2018
Artikel gemaakt op 22-05-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Late ondertekening POK voldoet voor WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap