print sitemap zoeken disclaimer contact

Bewaartermijn lening eigen woning

Als u uw eigen woning heeft verbouwd en daarvoor een lening heeft afgesloten, moet u de facturen / bonnen van de verbouwing altijd bewaren. Deze belachelijke conclusie is door de Hoge Raad getrokken in een arrest. De rente op een lening op de eigen woning (bijvoorbeeld voor onderhoud of een verbouwing) is alleen aftrekbaar als u de lening / hypotheek (of de verhoging) kunt onderbouwen met (schriftelijke) bescheiden, zoals offertes en facturen (en eventueel betalingsbewijzen).

Onderbouwing lening eigen woning

De Hoge Raad heeft in 2019 bepaald, dat er geen bewaartermijn van toepassing is. De schriftelijke bescheiden moet u dus altijd in uw bezit houden. Ook als de Belastingdienst jarenlang uw aangifte volgt en ineens roept: "stuurt u mij even de onderliggende facturen van de verhoging in 2010," dan moet u de informatie kunnen verstrekken. Kunt u de bescheiden niet aanleveren, dan is de (toekomstige) hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Het enkel volgen van uw aangifte Inkomstenbelasting is niet van belang, hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Het Gerechtshof dacht hier nog anders over, die stelde de termijn op 7 jaar. De Hoge Raad denkt hier dus nu anders over. Feitelijk is de termijn dus 30 jaar !

Het bovenstaande kan anders zijn als de Belastingdienst specifieke vragen over de hypotheekverhoging heeft gesteld en deze zijn beantwoord. Op grond van het vertrouwensbeginsel kunt u dan uw hypotheekrenteaftrek in stand houden.

Voorbeeld hypotheekrenteaftrek en bewaren bonnen

Henk heeft in 2007 zijn woning laten verbouwen. De hypotheek wordt met ongeveer € 100.000 verhoogd. De aangiften 2007, 2008 en 2009 worden keurig gevolgd. In 2013 stelt de Belastingdienst vragen over de verhoging in 2007. Er worden correcties aangebracht in de aangiften 2010 tot en met 2012, reden: de bonnen zijn zoek, dus is de hypotheekrente over € 100.000 niet aftrekbaar. De rechtbank geeft de Belastingdienst gelijk, het Gerechtshof is het met Henk eens. Dus komt de Hoge Raad in beeld, de Staatssecretaris heeft zijn tanden gezet in deze procedure. De Hoge Raad is het met de Belastingdienst eens. In ons vak zijn we gewend aan een bewaartermijn van 7 of 10 jaar. Nu lijkt een bewaartermijn van 30 jaar te gelden.

Vragen over hypotheekrenteaftrek

Als u een discussie heeft of krijgt met de Belastingdienst over de hypotheekrenteaftrek, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bron hypotheekrente aftrek

Hoge Raad d.d. 19 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:629)

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 8 juni 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:2463)

Deel deze pagina

Laatste update op 30-08-2019
Artikel gemaakt op 31-07-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Bewaartermijn lening eigen woning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap