print sitemap zoeken disclaimer contact

Ziektekosten of zorgkosten in aangifte inkomstenbelasting

Als u zorgkosten hebt gemaakt, mag u bepaalde kosten aftrekken. U vindt dit terug in de aangifte onder 'specifieke zorgkosten'. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. Met een klik op de link onderaan deze pagina ziet u een overzicht van welke kosten aftrekbaar zijn.

De door uw werkgever betaalde premie zorgverzekeringswet alsmede de betaalde premie voor de basisverzekering mag u niet aftrekken. Ook het eigen risico is niet aftrekbaar.

Verklaring huisarts inzake extra ziektekosten

Rechters vinden het belangrijk dat deskundigen iets vinden van uw ziektekosten. In een uitspraak van het Gerechtshof uit 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:4616) worden extra kosten voor kleding en beddengoed i.v.m. chronische prostaatproblemen (en huidaandoening) geaccepteerd omdat er een verklaring is opgesteld door de huisarts. De kosten voor batterijen voor een gehoorapparaat worden niet geaccepteerd omdat onderliggende facturen ontbreken. Om kosten te kunnen aftrekken moet een belastingplichtige kunnen aantonen en onderbouwen dat de uitgaven zijn gemaakt en betaald. Een verklaring van een huisarts is hiervoor niet altijd voldoende, zie hiertoe bijvoorbeeld de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 1 augustus 2023.

Drempel zorgkosten

U mag alleen de kosten aftrekken die uitkomen boven een bepaald drempelbedrag. In 2019 is dit bedrag voor drempelinkomens (is inkomen box 1, 2 en 3) tot en met 41.107, 1,65% van het drempelinkomen en voor inkomens boven € 41.107 is de drempel € 679 + 5,75% van het bedrag boven € 41.107. Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomens bij elkaar.

Verhoging specifieke zorgkosten

Voor de mensen met een wat lager inkomen heeft de fiscus een cadeau, namelijk een verhoging van de specifieke zorgkosten. Is uw gezamenlijke drempelinkomen in 2019 niet hoger dan € 34.817, dan heeft u als niet AOW-gerechtigde recht op een verhoging van 40% en als AOW-gerechtigde zelfs recht op een verhoging van 113%.

Reiskosten als ziektekosten of zorgkosten

De reiskosten van en naar uw ziekenhuis, huisarts of specialist zijn aftrekbaar tegen de werkelijke kosten (kijk op www.anwb.nlvoor de kosten per kilometer van uw auto). Vergeet ook de parkeerkosten niet. Ook de reiskosten van een ziekenbezoek door uw huisgenoten zijn bij u in de aangifte aftrekbaar, deze weliswaar tegen € 0,19 per kilometer. Tenzij zij niet met de auto reizen, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten aftrekbaar.

Vaste vergoedingen

Dieet kosten op voorschrift van een arts of diëtist en kosten gemaakt voor (het wassen van) extra kleding en beddengoed als gevolg van ziekte of invaliditeit, zijn ook aftrekbaar. Hiervoor gelden vaste vergoedingen.

Overige informatie aftrek ziektekosten

Klik hier voor de dieetlijst 2019

Klik hier voor de vaste bedragen van kleding en beddengoed

Klik hier voor een lijst met het overzicht van zorgkosten voor 2019.

Meer weten van ziektekosten in aangifte

Deel deze pagina

Laatste update op 23-10-2023
Artikel gemaakt op 19-02-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Ziektekosten in aangifte

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap