Volg ons op:

Twitter Updates

Ziektekosten in aangifte inkomstenbelasting

Ziektekosten zijn dit jaar voor bijna iedereen aftrekbaar, voor 65-plusser überhaupt. De door uw werkgever betaalde premie zorgverzekeringswet is in 2008 niet aftrekbaar. De premie voor de basisverzekering is ook niet aftrekbaar. U heeft geen rekening te houden met betaalde of ontvangen zorgtoeslag.

  1. Drempel: kosten zijn aftrekbaar boven de drempel van 1,65% van het drempelinkomen (is inkomen box 1, 2 en 3). Bij partners inkomen samentellen. Bij een modaal inkomen is de drempel ongeveer € 500.
  2. 65-Plussers: krijgen een cadeau van de fiscus, een extra aftrek van € 821, de zogenaamde ouderdomsaftrek. U heeft dan geen recht op aftrek wegen chronische ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  3. Arbeidsongeschikt: als u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, krijgt u ook een extra aftrekpost van € 821.
  4. Chronisch zieken: als u chronisch ziek bent, krijgt u ook een extra aftrekpost van € 821. U bent chronisch ziek als u tenminste € 325 uitgeeft aan bepaalde hulpmiddelen (gehoorapparaat, bril, rolstoel, kunstgebit, voorgeschreven medicijnen, huisapotheek van € 23 per persoon, gezinshulp, etc.).
  5. Huisapotheek: vaste (forfaitaire) aftrek van de huisapotheek van € 23 per persoon.
  6. Premie: de basispremie en premie via uw werkgever zijn niet aftrekbaar, eventueel betaalde aanvullende verzekeringspremie en / of premie voor een tandartsverzekering zijn volledig aftrekbaar. Ook de premie voor uw kinderen (17 - 27 jaar) is bij u aftrekbaar.
  7. AWBZ: eigen bijdrage (verpleegprijs) is aftrekbaar.
  8. Vervoer: vervoerskosten naar uw ziekenhuis, huisarts of specialist zijn aftrekbaar tegen de werkelijke kosten (kijk op www.anwb.nl voor de kilometerkosten van uw auto). Vergeet de parkeerkosten niet.
  9. Overige kosten: uitgaven voor een dieet (medisch advies), extra gezinshulp, kleding, beddengoed, ziekenbezoek huisgenoten (mits zieke tenminste 1 maand in het ziekenhuis ligt) en (natura) uitvaartverzekering zijn aftrekbaar.
  10. Laag inkomen: is uw inkomen lager dan € 31.589? Bepaalde uitgaven mag u dan vermenigvuldigen met 2,13, dit veel hogere bedrag mag u dan aftrekken (zie ad 4). In 2007 berekende het aangifteprogramma van de Belastingdienst automatisch de hogere aftrek, in 2008 is dit waarschijnlijk ook zo.

Zie hier voor de lijst met ziektekosten.


Auteur(s) van ziektekosten in aangifte


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 19-02-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 11-11-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen