print sitemap zoeken disclaimer contact

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 omlaag van € 6.310 in 2022 tot € 5.030 in 2023. Een forse daling ! De startersaftrek blijft gelijk (€ 2.123). De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren nog verder afgebouwd tot € 900 in 2027. Overgang naar de bv kan wel eens sneller voordelig worden.

Dienstbetrekking en ondernemerschap (grotendeelscriterium)

Je moet als ondernemer meer uren besteden aan de onderneming dan aan de dienstbetrekking. Soms kan dit discussie opleveren met de belastingdienst. In een procedure bij de Rechtbank Zeeland Westbrabant d.d. 1 maart 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:1323) speelde hierbij het volgende:

 • Achtergrond: X, eigenaar van een eenmanszaak die reanimatie cursussen en -trainingen verzorgt, heeft in 2019 een omzet van € 56.429 behaald. Naast zijn onderneming werkt X ook in dienstbetrekking bij een ziekenhuis.
 • Gewerkte uren: In het betreffende jaar besteedt X 1398 uren aan zijn onderneming en werkt 1544 uren in dienstbetrekking.
 • Zelfstandigenaftrek: X past in zijn aangifte IB/PVV 2019 de zelfstandigenaftrek toe. De inspecteur corrigeert dit omdat X niet voldoet aan het urencriterium, met name het grotendeelscriterium van art. 3.6 Wet IB 2001. Dit criterium vereist dat meer dan de helft van de totale arbeidstijd aan de onderneming wordt besteed.
 • Beslissing rechtbank: De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht de zelfstandigenaftrek heeft geweigerd. X heeft niet aan het grotendeelscriterium voldaan omdat hij meer uren in dienstbetrekking heeft gewerkt dan in zijn eigen onderneming.
 • Beroepen afgewezen: De beroepen van X op het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel worden afgewezen.
 • Conclusie: Het beroep is ongegrond verklaard. De aanslag wordt niet verminderd, en X krijgt geen vergoeding van proceskosten noch het griffierecht terug.

Advies ondernemer met dienstbetrekking

 • Urencriterium: Het is cruciaal om het urencriterium en specifiek het grotendeelscriterium nauwkeurig te monitoren voor personen die zowel ondernemer als werknemer zijn. Het urencriterium is de sleutel voor fiscale voordelen die je als ondernemer kunt krijgen.  Het gaat om directe en indirect uren. Bij een dienstbetrekking naast uw onderneming is het van belang de uren goed worden bijhouden, gaat dan om direct en indirect (administratie, acquisitie, studie, netwerken, marketing, etc.) uren. Omschrijf de uren niet te algemeen en registreer het goed in urenadministratieprogramma, agenda en/of excel.
 • Administratie: Zorg voor een gedetailleerde administratie van de bestede uren aan de onderneming versus uren in loondienst.

Tarieven zelfstandigenaftrek 2024 en daarna

 • 2024 : € 3.750
 • 2025 : € 2.470
 • 2026 : € 1.200
 • 2027 - 2036 : € 900

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek op dit moment?

De zelfstandigenaftrek is in het verleden ingevoerd om op eenvoudige wijze de positie van de ondernemer te verbeteren. De zelfstandigenaftrek verlaagt de belastbare winst uit onderneming. Daarmee zorgt de aftrek voor (meer) ruimte voor investeringen en versterkt het eigen vermogen (1984). Later is de zelfstandigenaftrek door de wetgever als instrument ingezet om inkomenssteun voor ondernemers te realiseren en als compensatiemiddel voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. Eén aftrek, maar wel een belangrijk beleidsinstrument.

De zelfstandigenaftrek is beschikbaar voor ondernemers in de inkomstenbelasting die voldoen aan het urencriterium.

Zelfstandigenaftrek en rechtspraak

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt (evenzo als de rechtbank) dat Henk niet aannemelijk maakt dat hij 1.225 uur aan zijn ondernemeing heeft besteed. Het urenoverzicht is lastig te controleren en objectief niet controleerbaar. Het overzicht is niet gedurende het jaar maar achteraf opgesteld. Sommige uren hadden betrekking op de dienstbetrekking en niet op de onderneming. Henk werkt als lector (24 uur per week) in dienstbetrekking en runt daarnaast een eigen onderneming (lid raden van toezicht, adviseur, etc.). Henk heeft over het jaar geen recht op zelfstandigenaftrek.

Urencriterium 2020 en 2021 soepel

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de corona crisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Door de corona crisis kan er veel minder werk zijn. De belastingdienst gaat ervan uit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari - juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Wat doet het Belastingplan 2021 met de zelfstandigenaftrek?

In 2020 werd al een afbouw van de zelfstandigenaftrek aangekondigd. De achterliggende reden is het verkleinen van het verschil tussen werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting, box 1. Werknemers hebben immers, op reisaftrek na, in het geheel geen recht op bijvoorbeeld een maatregel als zelfstandigenaftrek. Wel bestaat de arbeidskorting. Deze geldt voor zowel werknemers als zelfstandigen. Het kabinet wil de kloof tussen werknemer en ondernemer verkleinen door de zelfstandigenaftrek terug te brengen. Inkomstenderving kan dan worden opgevangen met een verhoging van de arbeidskorting.

Het kabinet streeft voor 2021 / 2022 naar lastenverlichting en wijzigt daarom de verhouding zelfstandigenaftrek en arbeidskorting op een andere wijze dan in 2020 werd voorzien. In 2021 neemt de zelfstandigenaftrek sneller af dan oorspronkelijk werd aangekondigd en wel met € 360. Tevens wordt de arbeidskorting in 2021 verhoogd. Per saldo zal dit voor het merendeel van de ondernemers in de inkomstenbelasting niet tot enige inkomstenderving leiden, zo luidt het verhaal van de wetgever.

Tot slot heeft het kabinet het voornemen om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen in de toekomst. Tussen 2022 en 2027 zal jaarlijks de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar afnemen. In de oorspronkelijke plannen was dit een verlaging van € 250 per jaar. 

Hulp nodig of vragen?

Een belastingaangifte voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan complex zijn. Jaarlijks veranderen de regels en een kleine fout kan grote gevolgen hebben. Het uitbesteden van uw aangifte aan een specialist voorkomt een onjuiste aangifte. Tevens is het zo dat de specialist vaak mogelijkheden ziet die u zelf over het hoofd hebt gezien. Neem gerust eens contact op met ons!

Ondernemer en fiscale vraag? Of gevoel dat u teveel belasting heeft betaald?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-03-2024
Artikel gemaakt op 16-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2021 Zelfstandigenaftrek 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap