print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Herinvesteringsreserve

Zonnepanelen en herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve (HIR) houdt in dat u binnen uw B.V. of onderneming de boekwinst op de verkoop van bedrijfsmiddelen mag afboeken van de kostprijs van de vervangende investering, hierdoor hoeft u geen winstbelasting te betalen over de winst bij verkoop. Doordat de boekwaarde van de nieuwe investering wordt verlaagd, kan minder worden afgeschreven. U stelt dus feitelijk belasting betalen uit naar de toekomst (doorschuiven).

Aandachtspunten bij een herinvesteringsreserve

Er zijn een aantal aandachtspunten bij een herinvestering:

  1. Om een HIR te kunnen vormen, moet er wel sprake zijn van een herinvesteringsvoornemen. Voor het eerste jaar moet worden getoetst aan de balansdatum, dit kunt u het beste schriftelijk vastleggen (eventueel met onderbouwing). Voor de jaren daarna moet dit voornemen doorlopend worden getoetst, derhalve jaarlijks kort en bondig vastleggen.
  2. Als u bedrijfsmiddelen ter belegging heeft aangehouden komt u (meestal) niet in aanmerking voor een herinvesteringsreserve.
  3. Bedrijfsmiddel in korter dan 10 jaar afschrijven: als een bedrijfsmiddel in 10 jaar of korter wordt afgeschreven, mag u de boekwinst hierop niet afboeken op een bedrijfsmiddel dat in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven.
  4. Bedrijfsmiddel in meer dan 10 jaar afschrijven: als een bedrijfsmiddel in 10 jaar of langer wordt afgeschreven, moet het vervangende bedrijfsmiddel eenzelfde economische functie innenem, tenzij herinvestering het gevolg is van overheidsingrijpen.
  5. Herinvesteren moet: als er een mogelijkheid is om de HIR te gebruiken, dan is de ondernemer dit ook verplicht.

Herinvesteren door aankoop zonnepanelen

Henk drijft met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf. In 2010 wordt een melkquotum verkocht, de boekwinst wordt ondergebracht in een HIR. In 2013 wordt er door Henk geïnvesteerd in zonnepanelen. De zonnepanelen en de omvormers kunnen worden gezien als één bedrijfsmiddel. De vraag is nu wat de economische levensduur van een zonnepaneel is. Dit is volgens de rechter en de Belastingdienst langer dan 10 jaar. Beide investeringen hebben een andere economische functie dus is afboeken op de HIR niet mogelijk.

Bron herinvesteringsreserve en zonnepaneel

Gerechthof 's Hertogenbosch 11 januari 2019 ECLI:NL:GHSHE:2019:77.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-04-2019
Artikel gemaakt op 28-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Herinvesteringsreserve Zonnepanelen en herinvesteringsreserve

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap