print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Kerstbonus via werkkostenregeling

De werkkostenregeling algemeen

  • Met ingang van 2020 zal de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden verhoogd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom zal de vrije ruimte 1,7% gaan bedragen; boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%.
  • Binnen die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor de medewerkers. De vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte zijn belastingvrij.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de
vrije ruimte over de eerste € 400.000 (fiscale loonsom) te verhogen met 0,22%-punt (derhalve 1,92%), het mag duidelijk zijn dat dit veel te laag is, een percentage van 5-8% was eens stuk redelijker geweest. Werkgever die werknemers willen compenseren voor bijvoorbeeld de inflatie / hogere energielasten krijgen als bonus nog eens extra loonheffing (aan de overheid).

Het is de vraag of de verruiming tot een echte verbetering leidt. Het ligt immers veel meer voor de hand vergoedingen voor bijvoorbeeld extra energiekosten gericht vrij te stellen (eventueel onder een te formuleren maximum). In het MKB leidt de verruiming van de vrije ruimte niet tot een geweldige mogelijkheid om werknemers langs deze weg te compenseren. Ook het tarief (80%) bij overschrijding van de vrije ruimte is, gelet op de tariefstructuur van de wet, weinig aantrekkelijk.

Werkkostenregeling 2022

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag zelfs zaken belastingvrij vergoeden waar een werknemer een privé voordeel van kan hebben. Denk hierbij aan gereedschappen, telefoons, bureaus, computers, kerstpakketten en sportabonnementen. In 2020 en 2021 mocht 3% van de eerste € 400.000 aan salariskosten belastingvrij worden gebruikt binnen de onderneming. In 2022 is dit verlaagd naar het oude niveau, namelijk 1,7% van € 400.000. De belangrijkste vrijstellingen die u buiten de WKR kunt gebruiken zijn:

  • verhuiskosten vanwege werk
  • abonnementen openbaar vervoer
  • reiskostenvergoeding € 0,19 cent per kilometer
  • thuiswerkvergoeding € 2 per dag
  • maaltijden tijdens overwerken

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

  • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
  • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Gebruikelijkheidstoets bij werkkostenregeling

Is het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen op werknemersniveau hoger dan € 2.400 per jaar, dan moet wel rekening worden gehouden met de gebruikelijkheidstoets. Is de vergoeding of verstrekking niet gebruikelijk? Dan vallen de kosten niet onder het bereik van de werkkostenregeling.

Gelukkig kan een werkgever de vergoedingen en verstrekkingen ook deels aanwijzen als eindheffingsloon. Met een gedeeltelijke aanwijzing als eindheffingsloon kan een discussie met de Belastingdienst over de gebruikelijkheid dus worden voorkomen.

Werkkostenregeling: aanwijzing als eindheffingsloon

De vergoedingen en verstrekkingen die u onder de werkkostenregeling wilt schuiven, moeten worden aangewezen als eindheffingsloon. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het handig daartoe een aanwijsdocument op te stellen en in de administratie te bewaren.

Optimalisatie werkkostenregeling in december

Als een werkgever de vrije ruimte van de werkkostenregeling nog niet volledig heeft gebruikt, is december een mooie maand om nog iets extra’s te doen zonder al te hoge kosten. Kosten in de vrije ruimte kunnen immers belastingvrij worden verstrekt.

  • Dus waarom geen kerstpakket en een kleine bonus? Zolang de grens van € 2.400 per werknemer per jaar (in totaal) niet wordt overschreden, mag de Belastingdienst er immers niets van vinden.

Vragen over de werkkostenregeling?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 03-12-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Kerstbonus via werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap