print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvrij schenken in 2021

In de Successiewet 1956 zijn ten aanzien van het doen van schenkingen een aantal vrijstellingen opgenomen. De bedragen die u belastingvrij mag schenken in 2021 zijn vanwege de huidige coronacrisis tijdelijk verhoogd. In dit artikel zullen wij de schenkingsvrijstellingen in 2021 nader uitlichten.

Vrij te besteden schenking aan 'Jan en alleman'

Een schenking aan bijvoorbeeld een goede buur, verre vriend, kleinkind of een ondernemer met coronaproblemen is in 2021 belastingvrij tot EUR 3.244. Dit bedrag is met ruim EUR 1.000 verhoogd ten opzichte van 2020.

Vrij te besteden schenking aan uw kinderen

In 2021 mag u, als ouder van uw kind, EUR 6.604 belastingvrij schenken aan uw kinderen. De kinderen mogen dit bedrag vrij besteden. Als ouder mag u éénmalig in het leven van uw kind een verhoogd bedrag belastingvrij schenken aan uw kind. In 2021 is dat bedrag EUR 26.881. Hieraan kleven echter nog wel een aantal voorwaarden:

  • uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt hierbij nog mee (leuk cadeau),
  • als ouder mag u in hetzelfde jaar niet ook nog eens gebruik maken van de 'gewone' belastingvrije schenking van EUR 6.604,
  • uw kind heeft niet eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling,
  • als u kiest voor de vrij te besteden verhoging van de schenkingsvrijstelling, dan mag in de toekomst niet ook nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een dure studie of de eigen woning.

Schenking aan uw kinderen voor een dure studie

Als ouder mag u in 2021 (onder voorwaarden) EUR 55.996 vrij van belasting schenken aan uw kind voor een dure studie. Hiervoor geldt als aanvullende voorwaarde nog dat de studie minimaal EUR 20.000 per jaar kost.

Schenking ten behoeve van de eigen woning

Last but not least, is er nog de éénmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Wanneer u een schenking ontvangt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, dan wel voor het aflossing van de eigenwoningschuld, is dit tot een bedrag van EUR 105.302 (onder voorwaarden) belastingvrij. U mag uw schenking ook verdelen over 2 of 3 jaar, zolang uw kind in het laatste jaar waarin u schenkt de leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt en aan de voorwaarden is voldaan.

Let op: uw kind moet dan wel élk jaar aangifte schenkbelasting doen.

Aandachtspunten

Wanneer het kind van beide ouders een aparte schenking ontvangt, dienen deze bedragen bij elkaar op te worden geteld voor het in aanmerking nemen van de schenkingsvrijstelling. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de ouders van elkaar zijn gescheiden. De vrijstelling gelden daarnaast per kind.

Vragen over schenken of estate planning?

Heeft u naar aanleiding van onderhavig artikel nog vragen of wenst u meer informatie inzake de mogelijkheden tot estate planning? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-01-2021
Artikel gemaakt op 13-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Belastingvrij schenken in 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap