print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Registratie akten Belastingdienst

Sommige onderhandse akten kunt u gratis laten registreren bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u aantonen dat de akte op de dag van registratie bestond. Voor leningsovereenkomsten tussen de B.V. en de DGA of andere overeenkomsten is dit wenselijk. Sinds enkele jaren is de regelgeving aangepast.

Registratie van onderhandse akten, welke akten?

De registratie zal plaatsvinden bij de Belastingdienst. De volgende akten moeten verplicht geregistreerd worden:

 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan;
 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan;
 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan;
 • akte voor een stille cessie van vorderingen;
 • akten waarbij u aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap;
 • een voorovereenkomst of intentieverklaring.

Andere akten worden sinds 2013 niet geregistreerd.

Wat te doen om akten te registeren?

Stuur de akte of de overeenkomst aan uw notaris, accountant of fiscaal jurist. Dit kan per e-mail of per telefax. Verzoek uw adviseur om deze akte op te slaan op zijn "harde schijf".

Welke gegevens registreert de Belastingdienst?

De Belastingdienst registreert de volgende gegevens:

 • soort akte;
 • naam en adresgegevens van ten minste één van de partijen die in de akte voorkomen;
 • aantal bladen;
 • aantal exemplaren, als u meer exemplaren van 1 akte aanbiedt;
 • aantal renvooien. Een renvooi is een bijvoeging, verandering of doorhaling van de tekst, waarnaar in de kantlijn of aan het eind van de tekst wordt verwezen.

Wat gebeurt er nadat u de akte ter registratie heeft aangeboden?

De Belastingdienst plakt een sticker op de akte en deze ontvangt u dan terug. Op de sticker staat:

 • plaats en datum van registratie;
 • registratie en nummer;
 • handtekening van de inspecteur.

De registratie duurt meestal 2 weken.

Wie mogen de geregistreerde akten inzien?

Een beperkte groep mensen mag de akten inzien:

 • personen die in de akte staan;
 • erfgenamen van de personen die in de akte staan;
 • verkrijgers van rechten.

Hoe registeren van akten bij de Belastingdienst?

U kunt de akte opsturen naar de Belastingdienst of de akte persoonlijk afgeven (tussen 09:00 - 17:00 uur).

Bij welke Belastingdienst een akte registeren?

Belastingdienst / kantoor Amsterdam
Postbus 57295
1040 BD  Amsterdam
Bezoekadres: Kingsfordweg 1

Belastingdienst / kantoor Arnhem
Postbus 9005
6800 DG  Arnhem
Bezoekadres: Groningensingel 21

Belastingdienst / kantoor Breda
Postbus 3215
4800 DE  Breda
Bezoekadres: Gasthuisvelden 11

Belastingdienst / kantoor ’s-Hertogenbosch
Postbus 90116
5200 MA  ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Kooikersweg 1C

Belastingdienst / kantoor Leeuwarden
Postbus 2108
8901 JC  Leeuwarden
Bezoekadres: Tesselschadestraat 4

Belastingdienst / kantoor Roermond
Postbus 925
6040 AX  Roermond
Bezoekadres: Kapellerpoort 1

Belastingdienst / kantoor Rotterdam
Postbus 50961
3007 BC  Rotterdam
Bezoekadres: Laan op Zuid 45

Belastingdienst / kantoor Den Haag
Postbus 30206
2500 GE  Den Haag
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 512

Belastingdienst / kantoor Utrecht
Postbus 18500
3501 CM  Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 1000

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2016
Artikel gemaakt op 12-02-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Registratie akten Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap